Ook de nieuwsbrief van VRIJDAG Cultuureducatie ontvangen? Schrijf je snel in!

Nieuws

kijk hier voor al ons nieuws

IKM, foto Janine Spoelman
14 juni

Ieder Kind Muziek

Ieder Kind Muziek is het programma Muziek op de basisschool van VRIJDAG. IKM biedt een Muziekleerlijn voor onder- midden- en bovenbouw, laat leerlingen ervaren hoe leuk muziek is, geeft alle kinderen de kans muziekonderwijs te volgen, inspireert leerkrachten en spreekt kinderen actief aan op: creativiteit, samenwerken, oefenen in concentratie, discipline en expressie. Bij Ieder Kind Muziek krijgen kinderen wekelijks een viool of gitaar in handen en zetten de eerste stappen in het bespelen van een muziekinstrument. De leerlingen zingen en spelen samen onder leiding enthousiaste VRIJDAG-docenten. Kinderen maken kennis met muzikale begrippen, maar leren vooral meteen te doen! Samen zingen en samenspelen is prioriteit.

Hier tref je het aanbod IKM in een doorlopende leerlijn voor het basisonderwijs van VRIJDAG. Meer weten? Neem dan contact op met Timon Abels.

Logo VRIJDAG Cultuureducatie
13 juni

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS rondom het verdwijnen van de adviestaak bij VRIJDAG Cultuureducatie

Wat gaat er veranderen rondom de adviestaak?
De gemeente Groningen heeft besloten de adviestaak per 1 september 2017 aan K&C in Drenthe te gunnen. Voor de zomervakantie neemt het team van Cultuureducatie daarom afscheid van het werkveld. Alle (CKV) docenten beeldende vakken, (educatoren van) cultuuraanbieders, icc'ers e.a. zijn in week 20 via de mail persoonlijk uitgenodigd voor een afscheidsborrel.

Tot hoelang kunnen leerkrachten en docenten nog op de website www.cultuuronderwijsgroningen.nl terecht voor info?
Deze website is tot 1 september 2017 actief. Daarna is deze offline.

Ontvangen leerkrachten en docenten in de toekomst nog de Nieuwsbrief?
In mei 2017 is de laatste Nieuwsbrief van VRIJDAG Cultuureducatie voor VO verschenen. In juni 2017 verscheen de laatste Nieuwsbrief van VRIJDAG Cultuureducatie voor PO. Na de zomervakantie krijgen alle scholen alleen de Nieuwsbrief via K&C.

Wat gaan de medewerkers van het team VRIJDAG Cultuureducatie doen?
Saskia van Ham, de afdelingshoofd van het team blijft….afdelingshoofd! Zij heeft niet alleen cultuureducatie, maar ook amateurkunst en de podia van VRIJDAG in portefeuille. Grian Wind zal andere projecten voor VRIJDAG gaan initiëren en coördineren. Suze Oude Munnink zal haar taak als consulent PO cultuureducatie bij K&C voortzetten. Dus voor de icc’ers in de stad blijft zij het vertrouwde gezicht. Suze krijgt na de zomervakantie haar portefeuille aangevuld met de scholen uit Haren en Ten Boer. Gertrude Kokke is vanaf september ‘in between jobs’ en kijkt om haar heen naar een nieuwe functie.

Wat biedt VRIJDAG precies aan voor het onderwijs?
VRIJDAG heeft al jaren aanbod voor leerlingen en leerkrachten. Dit aanbod bestaat uit workshops in de disciplines beeldend, drama, muziek, dans en poëzie. Het betreft niet alleen standaard workshops voor leerlingen en/of deskundigheidsbevordering voor leerkrachten. Ook biedt VRIJDAG maatwerk voor het organiseren van onder meer cultuurdagen, projectweken, studiedagen. Voor VO is betaling met CJP mogelijk.

Waar kunnen leerkrachten en docenten het aanbod van VRIJDAG vinden?
Via de website van VRIJDAG.

Wat kan het onderwijs betekenen voor VRIJDAG?
Wij vragen regelmatig feedback van de opdrachtgever over het aanbod. Verder stellen we het op prijs als er relevante folders met aanbod voor jeugd op scholen mogen liggen.

Opleiding Regie
7 juni

Opleiding Theaterregie

In september 2017 start opnieuw de opleiding tot theaterregisseur. Regisseren is een boeiende uitdaging voor mensen met een fascinatie voor theater en artistieke ideeën, die graag met anderen een creatief proces aangaan. Deze opleiding traint toekomstige regisseurs in het begeleiden van spelers naar verrassende theatervoorstellingen. Tegelijkertijd is de opleiding zeer geschikt voor leerkrachten en docenten die binnen hun lessen met theater werken. De opleiding kent twee varianten; een korte en een lange opleiding. Lees hier meer

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator van de opleiding, Ben Smit, via 06-55305425 of ben.smit@bijvrijdag.nl 

D21 Windesheim
30 mei

LOL in de kunst: online lesmateriaal verzameld

Voor verschillende disciplines heeft het LKCA lijsten gemaakt met links naar websites met lesmateriaal. Met deze ‘List of Links’ – kortweg LOL – wil het LKCA bijdragen aan het verbeteren van het leerproces met meer plezier. Lees hier meer.

afscheid VRIJDAG Cultuureducatie foto: Arend Jan Wonink
18 mei

Afscheid VRIJDAG Cultuureducatie

De gemeente Groningen heeft besloten de adviestaak per 1 september aan K&C in Drenthe te gunnen. Voor de zomervakantie neemt het team van Cultuureducatie daarom afscheid van het werkveld. Alle (CKV) docenten beeldende vakken, (educatoren van) cultuuraanbieders, icc'ers e.a. zijn in week 20 via de mail persoonlijk uitgenodigd voor een afscheidsborrel op 15 juni, aansluitend aan de Donderdag bij VRIJDAG voor de bik'ers. We hopen jullie dan te zien! Graag aanmelding vooraf.

CKV verdiept
18 mei

CKV verdiept

De volgende nascholing richt zich op de vernieuwing van CKV. Hoewel het vernieuwde examenprogramma slechts voor havo en vwo geldt, is een meer onderzoeksmatige aanpak van CKV ook voor het vmbo zeer interessant. Alle CKV-docenten zijn dan ook welkom bij deze nascholing.
Vanaf 2017 geldt voor havo en vwo een vernieuwd examenprogramma waarin meer nadruk op het creatieve en onderzoekende vermogen komt. Maar hoe doe je dat? Hoe begeleid je leerlingen in het stellen van hun eigen vragen rond kunst en cultuur? Hoe zorg je, samen met de culturele omgeving of collega’s van andere vakken voor verrassende kunstzinnige ervaringen?
De havo- en vwo-leerling moet zich in drie of vier kunstdisciplines middels onderzoek verdiepen. Welke vormen van onderzoek zijn hiervoor geschikt? En hoe organiseer je het CKV-onderwijs als iedereen een eigen onderzoek doet? Dat kan trouwens ook een creatief proces zijn.

Als docent doe je in de nascholing eerst zelf een klein creatief of beschouwend onderzoek. Hierdoor ontwikkel je good practice. Door deze onderzoeken en onderzoeksopdrachten aan elkaar te presenteren bouwen we samen aan een digitale onderzoeksbank met voorbeelden voor jezelf en je leerlingen.

Programma en data:
Vrijdag 8 september, 15.00 – 17.00 uur: Aftrap met uitleg van de startopdracht.
Zaterdag 16 september, hele dag: Kennismaken met elkaar en elkaars discipline; onderzoeksvaardigheden, formuleren van een persoonlijke onderzoeksvraag.
Zaterdag 7 oktober, hele dag: Presentatie van het onderzoek; reflectie op de benodigde didactiek en leeromgeving om leerlingen het onderzoek uit te laten voeren.
Locatie: De bijeenkomsten vinden wisselend in Leeuwarden en Groningen plaats.
Kosten: € 500,00; alumni van deze masteropleiding betalen € 350,00.

Mail voor aanmelding en informatie naar g.beckmann@pl.hanze.nl

Crash Course Kunst, bron ART Tube
18 mei

Crash Course Kunst, nieuwe serie op ARTtube

Een nieuwe serie op ARTtube; Crash Course Kunst! Speciaal ontwikkeld voor VO-leerlingen in de bovenbouw. De serie Crash Course Kunst is een vervolg op Kunstuur in de Klas. De afleveringen sluiten aan op de thema’s rondom de eindexamens van de kunstvakken.

Bij het thema DROMEN (vmbo):
De droom van de kunstenaar of
Dromen van een betere wereld

Bij het thema MAATWERK (havo)
Maatwerk opdrachtgevers en verzamelaars
Maatwerk kunst in de publieke ruimte

Bij het thema VOORBEELDIG (vwo)
Voorbeelding imiteren, varieren en overtreffen

bron Marmoucha
18 mei

Enkele reis van Marmoucha

Enkele reis is een muziektheatervoorstelling (13+) over vriendschap en radicalisering en schetst een realistisch beeld van de sfeer in de Nederlandse grootstedelijke buitenwijken en is bedoeld als tegenwicht voor de bekende mediaclichés. Mamoucha speelt met deze voorstelling op 18 Oktober 2017 in Der AA-Theater te Groningen. Wil je er met jouw school of klas bij zijn of wil je meer informatie? Mail dan naar Mamoucha.

Enkele Reis vertelt het verhaal van jonge vrienden met drie verschillende karakters: Zakaria, de gangmaker en levensgenieter heeft maling aan wat mensen van hem denken. Sara, de doortastende idealist is in staat bruggen te slaan en harmonie te brengen. Mo, een rusteloze denker vol trauma’s zoekt houvast en denkt die in de islam te vinden. Wanneer Mo zich verliest in een rigide interpretatie van zijn religie komt de vriendschap onder druk te staan. Hoe gaan de vrienden om met andere overtuigingen en levensstijlen? Hoe reageren zij op onrecht en noodlot? De onderlinge verschillen worden groter, maar blaast dat ook de vriendschap nieuw leven in?
Enkele Reis is een voorstelling met een hoog tempo waarbij veel wordt geschakeld tussen spel, livemuziek en beeld. Voor de voorstelling zijn speciale composities ontwikkeld die zowel de overeenkomsten als de verschillen illustreren tussen de westerse en Arabische cultuur. Op speelse wijze wordt het publiek meegenomen in een mix van gesproken en gezongen woord. Na afloop wordt het publiek uitgenodigd om over de thema’s van de voorstelling na te praten in aanwezigheid van een gespreksleider.

bron VO magazine
18 mei

Leerlijn Digitale Geletterdheid op het Kamerlingh Onnes

Op het Kamerlingh Onnes, worden de lessen sinds dit jaar verrijkt met 3D-printen, lasersnijden en stop-motion-filmpjes maken. Deze vaardigheden zijn onderdeel van de leerlijn digitale geletterdheid, die al op de basisschool begint.
“Digitale geletterdheid houdt in dat leerlingen kunnen omgaan met de digitale wereld, van social media tot verslagen maken op de computer tot werken in de cloud”, legt Jan van der Schans uit. Hij werkt als informatica-docent en deelprojectleider digitale geletterdheid op het Kamerlingh Onnes en merkt dat het in de praktijk vaak tegenvalt hoe handig leerlingen zijn met digitale hulpmiddelen. Rector Sjouke Wouda herkent dat. “Iedereen denkt dat leerlingen de docenten moeten leren hoe ‘online’ werkt, maar dat geldt voor slechts een paar leerlingen. Een heel grote groep heeft een gestructureerde manier nodig om de vaardigheden te leren die nodig zijn om bijvoorbeeld digitale media te gebruiken.” Lees hier meer (vanaf pag 30).

Nieuwe oogst, bron Hanzehogeschool
18 mei

Nieuwe Oogst

Op maandag 12 en maandag 19 juni zullen 10 masterstudenten innovatieve kunsteducatieve ontwerpen aan het werkveld tonen. Op basis van actuele ontwikkelingen in de verschillende werkvelden en op basis van een eigen behoefdeanalyse hebben eerstejaars studenten tools voor creatief onderwijs, schetsomgevingen, vakoverstijgende projecten, leerlijnen cultuuronderwijs en nog veel meer ontworpen. Tijdens de werkschouw op 12 en 19 juni worden deze ontwerpen besproken en ook – waar mogelijk – in praktijk gebracht. Eind mei zal het programma van de werkschouw met een korte beschrijving per ontwerp gereed zijn. Stuur een mail als je dit programma wilt ontvangen naar: masterkunsteducatie@org.hanze.nl

7 genomineerden voor Kinderburgermeester, foto: gemeente Groningen
16 mei

Wie wordt kinderburgemeester van Groningen?

Marije, Anouk, Rosalyn, Lotte, Javano, Seles of Rosa. Eén van hen wordt de nieuwe kinderburgemeester van de stad Groningen. Wethouder Mattias Gijsbertsen maakte 12 april de zeven kandidaten voor de verkiezing van eerste Groninger kinderburgemeester bekend. Op 20 mei is de uiteindelijke verkiezingsdag waarop de kinderburgemeester gekozen wordt. De benoeming loopt gelijk met het schooljaar: van september 2017 tot september 2018.

Als kinderburgemeester van de stad Groningen kun je heel wat voor elkaar krijgen! De kinderburgemeester gaat burgemeester Peter den Oudsten en wethouder Mattias Gijsbertsen (jeugdbeleid) vergezellen bij representatieve taken. Ook bij bijvoorbeeld openingen kan de kinderburgemeester ceremoniële taken vervullen. Het instellen van een kinderburgemeester is een manier om kinderen een stem te geven in Groningen. Het college van burgemeester en wethouders zegt daar veel waarde aan te hechten. In Groningen is ook een kinderombudsman aangesteld.

Maak je eigen Salam, NNT
19 april

Maak je eigen Salam bij het NNT

Een grote groep jongeren (15+ uit VO en MBO) krijgt de unieke kans om hun eigen versie van deze NNT/Club Guy&Roni-voorstelling in het echte decor op het podium van de schouwburg te spelen. Deelnemende scholen volgen allemaal hetzelfde traject:
Ongeveer twee maanden voor de werkdag in de schouwburg komt er een NNT-theaterdocent op school om het project te starten met een workshop van 2,5 uur.
Na deze workshop gaan alle deelnemende klassen met hun eigen docent op school aan de hand van een deel van het script van de voorstelling hun eigen scène maken, repeteren en vormgeven (kostuum, rekwisieten). De insteek kan spel, dans/beweging of muziek zijn. Vervolgens wordt onder begeleiding van professionals van het NNT (docenten, acteurs, dansers, muzikanten) in één dag van alle losse scènes een volledige voorstelling gemaakt én gespeeld voor publiek. Alle deelnemers zien ‘s avonds ook de voorstelling Salam in de schouwburg.

SALAM
Zowel in de Koran als in de Thora en de Bijbel wordt het verhaal over Abraham verteld, maar door een andere uitleg van de eerstgeborene hebben de religies een andere grondlegger. Ismaël is de eerste zoon van Abraham, maar verwekt door een slavin, Hagar. Izaäk is de eerste zoon van Abrahams vrouw Sara. De broers hebben een even grote plaats in Abrahams hart. De jaloerse Sara dwingt Abraham echter Ismaël en zijn moeder te verstoten en de woestijn in te sturen. Izaäk wordt een van de grondleggers van het jodendom en het christendom, Ismaël wordt de stamvader van de moslims.
Met drie dialogen - tussen Izaäk en Ismaël, tussen Sara en Hagar en Abraham met zijn god - worden grote religieuze en maatschappelijke conflicten terug naar deze basis gebracht. Waar liefde, spijt, jaloezie, ouder worden, de pijn van kinderloosheid, de worsteling met het ouderschap en vele andere thema’s worden aangeraakt.
Regisseur Guy Weizman laat zich qua sfeer en energie inspireren door Tarantino's From dusk Till Dawn.

Praktisch
Startworkshop op school: februari 2018. Duur: 2,5 uur. Planning in overleg.
Datum werkdag: do.12 april, Stadsschouwburg Groningen

Tijdsindeling werkdag:
10:00-15:30 uur: presenteren, repeteren. De deelnemers krijgen een lunch.
15:30-16:30 uur: gratis voorstelling voor publiek.

Kosten deelnemende scholen:
Startworkshop op school: € 162,50 (excl. reiskosten docent) + entreetickets avondvoorstelling

Aanmelden en contact
René de Haan
Hoofd educatie Noord Nederlands Toneel | Club Guy&Roni
050-5885447 | rene@nnt.nl

Foto  Maaike Rijntjes
13 april

De Jonge Dichter des Vaderlands

Het Poëziepaleis zoekt een nieuwe Jonge Dichter des Vaderlands 2017 – 2019
De Jonge Dichter des Vaderlands schrijft gedichten over actuele gebeurtenissen en treedt geregeld op.

Wanneer mogen leerlingen meedoen?
– Hij/zij is 15 t/m 18 jaar en zit op de middelbare school;
– Hij/zij is bereid om je de komende twee jaar in te zetten als Jonge Dichter des Vaderlands;
– Hij/zij is in staat (en vindt het leuk) om gedichten in opdracht te schrijven over maatschappelijke onderwerpen;
– Hij/zij vindt het leuk om in de spotlights op een podium te staan en is bereid hiervoor tijd vrij te maken.

Hoe kan een leerling meedoen?
Hij/zij stuurt voor 30 juni 2017 minimaal vijf gedichten in via het wedstrijdformulier. Vanzelfsprekend schrijf hij/zij deze gedichten zelf. Bij de inzending verwacht het Poeziepaleis een motivatie van deze leerling waarom hij/zij dé nieuwe Jonge Dichter des Vaderlands is. Lees hier meer.

Vernieuwde CKV
13 april

Het nieuwe CKV HAVO/VWO voor Cultuurkaart-acceptanten

Vanaf 1 augustus 2017 geldt het nieuwe examenprogramma CKV op havo en vwo. Voor culturele aanbieders is het belangrijkste verschil met het vorige programma dat het verplichte aantal culturele activiteiten komt te vervallen. Er wordt in het nieuwe examenprogramma wel gesproken over activiteiten in de professionele context, maar de directe verplichting om met de leerlingen een culturele instelling te bezoeken komt te vervallen.

De belangrijkste verschillen met het oude programma:
- Het aantal culturele activiteiten waaraan verplicht moet worden deelgenomen,
ligt niet langer vast.
- Het nieuwe examenprogramma geeft meer aanknopingspunten voor verbreding en verdieping:
    O Verbreding door aandacht voor de manier waarop kunst in onze tijd gepresenteerd en ervaren wordt.
    O Verbreding door aandacht voor kunst buiten de 'comfortzone' van de leerlingen.
    O Verdieping doordat leerlingen de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om kunstuitingen in hun context te kunnen onderzoeken.
- Kunstdisciplines in het programma verwijzen naar kunstuitingen op het gebied van architectuur, beeldende kunst en vormgeving, dans, film, muziek, nieuwe media, theater en combinaties hiervan. In het oude programma stonden beeldende vormgeving, dans, drama, literatuur en muziek vermeld.
- Het vak wordt niet langer afgesloten met minimaal de beoordeling 'voldoende' of 'goed', maar met een cijfer dat meetelt in het zogenaamde combinatiecijfer.

Overigens verandert er voor CKV in het vmbo helemaal niets. Daar blijven de exameneisen en de vier verplichte activiteiten gehandhaafd. Lees hier meer.

Bron foto Soldaat van Oranje, fotograaf Samuel van Leeuwen
13 april

Voorstellingen voor scholieren

Buiten de schooluren om zijn dit voorjaar een aantal interessante voorstellingen te zien voor scholieren! Graag willen wij deze voorstellingen onder de aandacht brengen bij docenten:

Toneelgroep Oostpool – Een Meeuw
zaterdag  29 april van 20:15 tot 22:15, Stadsschouwburg
Een Meeuw is een toneelklassieker over ontluikende liefdes, de wederzijdse zoektocht naar erkenning tussen ouders en kinderen en de delicate concurrentie tussen generaties.Bij deze voorstelling is een lesbrief.  Lees hier meer.

De Toneelmakerij – Lear / William Shakespeare (15+)
woensdag 10 mei van 20:15 tot 21:45, Stadsschouwburg
‘Lear’ begint als een realitysoap, live gefilmd op het toneel. Overal camera’s, nergens privacy. Pas als het filmdoek valt en de camera’s uitstaan, ziet hij hoe hij zich heeft laten verblinden en zijn kinderen heeft opgeofferd aan egoïsme en zelfoverschatting. Bij deze voorstelling is een lesbrief. Lees hier meer

Theater de Steeg - Moesje
Zaterdag 20 mei om 13.15 uur, 15.00 uur en om 16.45 uur, in de Synagoge Appingedam tijdens Festival Terug Naar Het Begin. De voorstelling duurt drie kwartier.  
Moesje, een theatrale, muzikale, filmische voorstelling die het moeder-dochter-mysterie probeert te ontrafelen. Een voorstelling waarin dochters niet alleen de schoenen van hun moeders lenen, maar er ook eens daadwerkelijk in gaan staan, op zoek naar de vrouw die zij hun Moesje noemen. Meer info en kaarten via deze link

Bron foto: GRID Grafisch Museum
12 april

Vervolging en vrijheid, Groningen in de tijd van de Tweede Wereldoorlog

Welke school doet mee? Een vak overschrijdend samenwerkingsproject voor PO en VO met GRID Grafisch Museum

Een verrassende mogelijkheid om in 2 lessen het thema van de Jodenvervolging én vrijheid van meningsuiting te behandelen. Wanneer de leerlingen op school hebben kennis genomen van de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Groningen (Synagoge, Folkingestraat) vóór en tijdens WO II biedt GRID verschillende mogelijkheden tot verwerking en verdieping .
De drukker-kunstenaar H.N. Werkman illustreerde in de oorlogstijd prachtige Joodse verhalen,”de Chassidische legendes”.

De leerlingen luisteren naar de verhalen, horen over het leven en werk van Werkman in de oorlog en gaan zelf aan het werk met inkt, rollers en sjablonen om gevoelens en ervaringen te verbeelden.

In een tweede les zou het thema” vrijheid van meningsuiting ” aan de orde kunnen komen.
Wanneer op school inhoudelijk op dit onderwerp is ingegaan, kunnen de leerlingen in GRID hun eigen proclamatie /affiche over vrijheid maken net zoals Werkman dat deed. In deze les ligt dan de nadruk op typografie en zeggingskracht.

Spreekt u dit aan?
Graag gaat GRID Grafisch museum met u in overleg om een passende lessenserie te maken, zo mogelijk in de vorm van een pilot. Voor meer informatie: Anne de Haan van GRID Grafisch Museum, anne@gridgroningen.nl
Gegevens GRID: www.gridgroningen.nl, Sint Jansstraat 2, 9712 JN Groningen, tel: 050-5256497

CMK
6 april

CMK bijeenkomsten in Groningen

Op 18 april vindt er van 16 - 17 uur een bijeenkomst plaats voor scholen in stad Groningen die geïnteresseerd zijn in de subsidieregeling productontwikkeling in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. De bijeenkomst is in de Dom Helder Camaraschool, Onnemaheerd 2, Groningen.  Op 11 april vindt er van 19:30 – 21 uur een informatieavond plaats voor cultureel ondernemers in Groningen (stad en provincie) in Het Paleis , Boterdiep 111 Groningen (ingang langs de Brasserie kamer 117-5).

Opgave voor deze bijeenkomsten via: info@cmkgroningen.nl  Meer informatie is te lezen in de Nieuwsbrief van K&C en op deze website.

Dit zijn de deadlines van de komende drie aanvraagrondes 2017-2018: eerste ronde 1 juni uitslag voor 14 juli 2017, tweede ronde 1 oktober 2017-uitslag voor 10 november 2017, 1 december 2017- uitslag voor 19 januari 2018.

Bron foto: Martini Dansbokaal
6 april

De Martini Dans Bokaal

Strijdt jullie basisschool ook mee tijdens de 1e editie van dit geweldige nieuwe dansproject in Groningen? In het schooljaar 2017/2018 wordt deze zogeheten Cha Cha Cup onder de naam Martini Dans Bokaal voor het eerst in Groningen georganiseerd voor alle leerlingen van groep 8 (eventueel groep 7). Dit in navolging van het grote succes in veel andere plaatsen zoals Leeuwarden, Hoogeveen, Steenwijk en Musselkanaal. Het project is gericht op respectvol met elkaar omgaan door samen plezier te beleven in dansen. Deelname aan dit project is gratis!

Wat verwachten de dansdocenten van het project van de school
• 3 (gym)lessen roosteren in overleg met ons om 3 Cha Cha danslessen te kunnen geven
• Kinderen actief stimuleren en enthousiasmeren
• Met de kinderen naar de auditie- en de bootcamp middag komen
• Met de kinderen naar de Martini Dans Bokaal Finale komen

Wat mag de school vanuit het project verwachten
• Enthousiaste en gekwalificeerde docenten die de lessen verzorgen op een eigentijdse manier
• Kinderen die aan het einde van het project op een leuke manier meer onderling begrip en respect hebben gekregen
• Een goed georganiseerd project met alle noodzakelijke begeleiding
• Aanlevering promotiemateriaal
• Snelle hulp en ondersteuning bij alle eventuele vragen
• Duidelijke informatie zowel online als offline voor jullie als de leerlingen/ouders
• Vermelding op de website

Alle informatie en data staan ook op de website van De Martini Dans Bokaal. Meld je snel aan want er is een maximum aantal basisscholen dat deel kan nemen aan dit prachtige Cha Cha dansproject!

Contact voor opgave en/of meer informatie: info@martinidansbokaal.nl of  06-50615564

Bron foto Dom Helder Camaraschool
6 april

Dom Helder Camaraschool met musical in Martiniplaza

Woensdagavond 29 maart werd de musical ‘De reis van je leven’ opgevoerd in de theaterzaal van Martiniplaza. Het was een enorm spektakel! VRIJDAG adviseur Suze oude Munnink was erbij. De Dom Helder Camaraschool kan met recht zeggen dat zij kunstzinnige en muzikale vorming binnen het onderwijs goed op de kaart hebben gezet.

Traditiegetrouw worden in maart de 'DramaDansDagen' gehouden en een week lang staat alles op school in het teken van dramalessen, danslessen, toneellessen en muzieklessen. Dit jaar wilde de school eens flink uitpakken: vakdocenten Josien Kragt en Joop Supit hebben een musical geschreven en geregisseerd. Alle 460 kinderen van de school hadden een rol in de musical.

Bron foto: Poëzepaleis, Kinderdichter Lara van Warners
6 april

Kinderdichters 2017

Het project ‘De Kinderdichter van…’ van Stichting Poëziepaleis is populair! De groepen zeven van een aantal basisscholen in een gemeente krijgen workshops van professionele dichters. De leerlingen die deze workshop gevolgd hebben sturen twee zelfgeschreven gedichten in voor de verkiezing. Een Kinderdichter is 10 – 12 jaar en wordt voor één jaar benoemd door een deskundige jury.

De Kinderdichter wordt begeleid door een professionele dichter van het Poëziepaleis. Dit jaar werden al vier kinderen de nieuwe Kinderdichter 2017: Derk Bergman van Vlagtwedde, Lara van Warners van Ten Boer, Kerstin Hummel van Grootegast en Bree Kroeze van Zuidhorn. Lees hier meer.
Op de foto staat Lara van Warners, de kersverse Kinderdichter van Ten Boer. Op 24 maart werd zij verkozen tijdens een spannende finale in de kerk van Garmerwolde.

Op 13 april wordt de eerste Kinderdichter van Eemsmond benoemd.

Bron foto Erfgoedbank Waasland, Reinaert de Vos
6 april

Kinderuniversiteit verhaal Reynaert de Vos

Een unieke kans! Op dinsdag 23 mei dinsdag 23 mei van 9:30 tot 10:45 uur organiseert Rijksuniversiteit Groningen in de Aula van het Academiegebouw een Kinderuniversiteit over het verhaal van Reynaert de Vos. Neerlandicus prof. dr. Bart Ramakers zal een korte inleiding geven voorafgaand aan een muzikaal optreden van het Grieg Pianoduo waarin het verhaal van Reinaert de Vos zal worden vertolkt. De activiteit staat open voor groep 7 en 8. Deelname is gratis. Meld je hier aan.

Bron foto Jacqueline Nauta RTV Noord, Ido Kootstra
6 april

Leerling Haydnschool Senaatslid Kinderjury 2017

Groninger auteur Tjibbe Veldkamp verraste Ido Kootstra uit groep 5 van de Haydnschool met de feestelijke mededeling dat hij tot Senaatslid is verkozen voor de Nederlandse Kinderjury 2017. Ido is gekozen tot het Groningse lid van de Nederlandse Kinderjury. Deze jury, waarin elke provincie één afgevaardigde heeft, kiest de top vijf van kinderboeken en schrijft het juryrapport van het winnende kinderboek. In zijn brief had hij duidelijk laten zien dat hij goed kan beargumenteren waarom een boek leuk of spannend is. Die kennis mag hij straks toepassen om, samen met de andere 11 Senaatsleden, het beste Nederlandse kinderboek te kiezen. Lees hier meer

Bron GIC
23 maart

Gratis cursus programmeren voor basisschoolleerlingen: ‘Heel Groningen Scratcht!’

Begin april biedt Biblionet Groningen in samenwerking met Startup Kid een gratis programmeercursus aan voor kinderen uit de provincie Groningen. De cursus is voor kinderen uit groep 4 tot en met 8. zij leren via de programmeertaal Scratch hoe leuk en eenvoudig programmeren eigenlijk is. In totaal kunnen 500 kinderen uit 22 gemeentes in de provincie Groningen meedoen aan het project ‘Heel Groningen Scratcht!’. Lees hier meer.

Cultuur in de Spiegel, onderwijs
23 maart

Voortzetting onderzoek Cultuur in de Spiegel

De Rijksuniversiteit Groningen zet zijn onderzoek voort naar een theoretisch kader voor cultuuronderwijs, beter bekend als Cultuur in de Spiegel. Barend van Heusden: ‘Er zijn raakvlakken met de onderzoeksagenda van het LKCA. In eerste instantie met de punten 2 (cultuuronderwijs in de toekomst) en 3 (betekenisvol leren). We hebben echter ook een promotieonderzoek lopen naar het leren van docenten (punt 4), en vanuit het theoretisch kader zeggen we ook iets over cultuurparticipatie (punt 1). ’ Lees hier meer.

Fashion project Sign, leerlingen Winkler Prins
15 maart

Nieuwe regeling Cultuureducatie in het VMBO, het Praktijkonderwijs en het VSO

De nieuwe regeling Cultuureducatie in het VMBO, het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs is gepubliceerd. Een culturele instelling en een school werken in co-creatie samen om minimaal 2 schooljaren op regelmatige basis culturele activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Het project mag in totaal maximaal drie schooljaren duren en start in het schooljaar 2017-18. 

Op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie vindt u meer informatie over de subsidieregeling. Vanaf maandag 3 april 2017 tot maandag 6 februari 2018 kan subsidie aangevraagd worden. Wij hopen dat deze regeling veel mooi projecten op gaat leveren! Mocht u nog vragen hebben of wenst u hulp bij uw project(aanvraag), neem dan contact op met Bert Harskamp van K&C.

bron foto IKM, school De Kleine Wereld
8 maart

Goed nieuws over muziek op de basisscholen in Groningen

Scholen in Groningen besteden steeds meer aandacht aan muziek! Dit hebben we onder meer te danken aan de subsidie Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie, het aanbod Ieder Kind Muziek in de doorlopende leerlijn en natuurlijk de initiatieven van de scholen zelf!

Impuls Muziekonderwijs
De Impuls Muziekonderwijs is onderdeel van het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.
Scholen in Groningen Stad die een gehonoreerde aanvraag hebben gedaan in het kader van deze regeling zijn: Borgmanschool, Brederoschool, Widar Vrijeschool en de Joseph Haydnschool. Er zijn nog drie scholen die in afwachting zijn van een positieve reactie van het Fonds.

Ieder Kind Muziek
IKM wordt aangeboden in een doorlopende leerlijn waarbij muziek in de klas van groep 1 t/m 8 onderdeel is van het bestaande lesaanbod. Het gaat hierbij om receptief (luisteren) en actief aanbod. De muzieklessen vinden plaats op school en worden gegeven door muziekdocenten van VRIJDAG.
Scholen die (binnenkort) deelnemen aan IKM zijn: Borgmanschool, De Vuurtoren, St. Michaelschool, De Beijumkorf, Boerhaaveschool, De Kleine Wereld, De Heerdstee, De Driebond, Karrepad, Joseph Haydnschool, Siebe Jan Boumaschool en De Groningse Schoolvereniging. Enkele scholen maken ook gebruik van deskundigheidsbevordering binnen IKM.

Een ander interessant muziekberichtje: Op de Dom Helder Camaraschool is een volledig toegerust muzieklokaal en muziekdocent Joop Supit geeft les aan alle leerlingen!

foto bron Meer Muziek in de Klas
8 maart

Koningin Máxima opent woensdag 22 maart op Paleis Noordeinde het symposium ‘Morgen meer muziek in de Klas.’

Na de opening door Koningin Máxima spreekt prof.dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam over de effecten van muziekonderwijs op het kinderbrein. In interactieve workshops buigen de ruim 200 aanwezige leerkrachten, schooldirecteuren en bestuurders zich vervolgens over de mogelijkheden om structureel muziekonderwijs te introduceren en verankeren binnen hun basisscholen. Tijdens de gezamenlijke afsluiting worden de opbrengsten van de workshops gedeeld en omgezet in concrete acties. Lees hier meer

ICC cursus
7 maart

Het succes van de ICC-cursus in Groningen

'Verbinding is bij ons het toverwoord', een interview van Eeke Wervers (LKCA) met icc-trainers John Schreurs en Inger van Til.

In Groningen is de icc-cursus een groot succes. Voor de 240 basisscholen (uit stad en provincie) zijn al bijna 300 cultuurcoördinatoren opgeleid. Het afgelopen schooljaar zelfs 80 nieuwe mensen. Waar komt dit succes vandaan en hoe pakken ze de icc-cursus aan? De icc-cursus zo ingericht dat cursisten voor hun cultuurplan uitgaan van een onderzoeksvraag. Deze onderzoeksvraag wordt in overleg met de directeur geformuleerd, waardoor meteen duidelijk is wat de opbrengst van de cursus moet zijn. Zo wordt het een ‘opdracht’ van de directeur, dat is ook beter te verkopen aan het team. ‘Onderwerpen die veel aan bod komen tijdens de cursus, zijn draagvlak en duurzaamheid’, vertelt Inger.
Lees hier het hele interview.

John en Inger waren werkzaam bij CultuurClick Groningen die per 1 januari 2017 vanwege het stopzetten van de provinciale subsidie is opgeheven. De icc-cursus is overgedragen aan K&C (dus niet aan Kunstbeweging, zoals vermeld staat in het interview op de site van het LKCA).

Museumeducatieprijs
3 maart

Inschrijving Museumeducatie Prijs 2017 geopend

Musea en scholen kunnen tot en met 31 mei hun samenwerkingsproject of projectplan indienen voor de Museumeducatie Prijs 2017.

Het best lopende project krijgt 40 duizend euro voor verdere ontwikkeling en om het te delen met het veld. Voor het eerst is er ook een aanmoedigingsprijs van 5000 euro voor het beste projectplan.

Minister Bussemaker heeft twee jaar geleden de Museumeducatie Prijs in het leven gesteld. Het is een erkenning voor de bijzondere kwaliteiten van een museumeducatieprogramma. Het Kröller Müller won de eerste editie in 2015. Doe je ook mee? Lees hier meer over deze prijs.

Bron: LKCA
2 maart

Dag van de Cultuureducatie

Het LCKA organiseert op 8 maart 2017 in De Reehorst in Ede de Dag van de Cultuureducatie. Deze dag is voor iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij cultuureducatie in het basisonderwijs.Het thema dit jaar is ‘leren combineren’, over vakoverstijgend werken en vakintegratie. Ben je geïnteresseerd? Lees dan verder op de website van het LKCA.

Interdisciplinaire Master Kunsteducatie
2 maart

Informatieavonden Interdisciplinaire Master Kunsteducatie

Met een frisse blik je beroepspraktijk onder de loep nemen? Overweeg dan een masteropleiding en kom naar één van de informatieavonden van Hanzehogeschool Groningen en de NHL! De interdisciplinaire Master Kunsteducatie daagt professionals die werkzaam zijn in kunst, onderwijs en/of culturele instelling uit hun visie aan te scherpen en onderbouwen door waarde en werking van kunsteducatie voor de diverse beroepspraktijken te onderzoeken.

​Tijdens de informatieavonden van de Master Kunsteducatie vertellen studenten en docenten wat de opleiding inhoudt, hoe in een community of learners wordt gewerkt, welke ingangseisen gelden en wat u met de masteropleidingen in uw beroepspraktijk kunt bereiken. De informatieavonden vinden plaats in Groningen en Leeuwarden. Datum en locatie: 13 maart en 22 mei in Academie Minerva Groningen, Praediniussingel 59.
Lees hier meer

Playground, foto Annemarijn Vlinder
2 maart

Playground Scholierendag 2017

Wil je met je klas naar de Playground scholierendag van het Groninger Forum? Dat kan op donderdagochtend 11 mei tussen 9.30 en 13.15 uur, voor € 50,- per klas. Er is ruimte voor een beperkt aantal klassen, dus wees er op tijd bij.

Playground scholierendag gaat over nieuwe technologische ontwikkelingen die invloed (gaan) hebben op ons leven. Dit keer staat Playground wederom in het teken van Virtual Reality en onderzoeken we vooral de kant van mixed-reality. Waar komen VR en de ruimte om je heen samen en hoe verhoudt VR zich tot jouw lichaam? Na een korte inleiding gaan leerlingen zelf de verschillende installaties ervaren. Geef je hier op!

publiek, bron LKCA
16 februari

Sessie Cultuureducatie bij AVS-Congres speciaal voor directeuren

Ronald Kox van het LKCA verzorgt op het congres van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) van 17 maart de sessie 'Basis voor Cultuureducatie als basis voor onderwijsvernieuwing'. Hierin wordt de handreiking toegelicht en stilgestaan bij wat schoolleiders nu al kunnen doen om op hun school te komen tot vernieuwing van het (cultuur)onderwijs. Daarbij zoekt Kox aansluiting bij recente ontwikkelingen als Onderwijs2032 en 21st Century skills. Na afloop van de sessie hebben de deelnemers inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs en de mogelijkheden die ze in hun huidige werksituatie al kunnen doorvoeren om tot een meer geïntegreerd cultuurcurriculum te komen. Lees hier meer.

Kunstbus
9 februari

Met de bus naar het museum

Kinderen in de regio Groningen kunnen vanaf nu met de Kunstbus en de Erfgoedbus naar het Groninger Museum en zes erfgoedinstellingen. Voor veel scholen is een bezoek aan het museum of culturele instelling een probleem vanwege de omvangrijke logistiek. Dat is nu voorbij. De bus maakt een bezoek aan kunst en erfgoed in de regio eenvoudig te organiseren en betaalbaar. Lees hier meer en bekijk het prachtige filmpje!

Heeft jouw school interesse? Geef je hier op!

Kunst 92
8 februari

De kracht van Kunst en Cultuur

Kunsten ’92 heeft gesprekken gevoerd met lijsttrekkers van een aantal politieke partijen over hun persoonlijke beleving van kunst en cultuur. Deze interviews zijn een initiatief van Kunsten ’92, LKCA, CJP, Jeugdcultuurfonds, Cultuurconnectie en Fonds voor Cultuurparticipatie en vonden plaats in het Mauritshuis (Den Haag). Bertien Minco, directeur Jeugdcultuurfonds Nederland,  stelde de vragen. Bekijk hier het filmpje.

Lees hier de reactie 'Geen gebrek aan mooie politieke woorden' van Daan van Lent, NRC Handelsblad van donderdag 2 februari 2017.

Burgemeester Den oudsten
2 februari

Burgemeester Den Oudsten leest voor bij Bekenkampschool

Op woensdag 25 januari vond het Nationale Voorleesontbijt plaats. Op tal van scholen, kinderdagverblijven en bibliotheken werden kinderen voorgelezen uit het prentenboek van het jaar De kleine walvis. SBO Bekenkampschool had dit jaar een bijzondere voorlezer, namelijk burgemeester Den Oudsten!

De burgemeester las de groepen Zeehonden en Olifanten voor. De kinderen luisterden aandachtig, zag ook de verslaggever van Oogtv. Zij maakten een leuk verslag van het voorleesontbijt bij de Bekenkampschool: bekijk hier het filmpje.

Donderdag bij VRIJDAG, Sjors Dijkstra
2 februari

Gratis workshop zingen bij Donderdag bij VRIJDAG

Op donderdag 9 februari a.s. is weer de Donderdag bij VRIJDAG van 16.00 tot 17.30 uur aan de Sint Jansstraat 7 te Groningen! Dit keer speciaal voor leerkrachten po.

In het kader van ‘Vrijdag Muziekmaand’ bieden we deze keer een gratis workshop zingen aan, met ondersteuning van kleine instrumenten. Praktisch en plezierig, en je kunt dat wat je geleerd hebt direct toepassen in je eigen klas. Eigen instrumenten meenemen hoeft niet, maar mag wel. Bekijk een inspirerend filmpje via deze link

Wees welkom! En neem gerust je collega’s mee. Wel graag even aanmelden bij Suze Oude Munnink

Agenda
1. 16.00 – 16.30 Inloop en korte presentatie muziekaanbod Vrijdag
2. 16.30 – 17.15 Workshop Zingen met Kleine Instrumenten door muziekdocent Sjors Dijkstra, met nabespreking
3. 17.15 – 17.30 Afsluiting

review CMK
2 februari

Review Cultuureducatie Met Kwaliteit

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft de kwaliteit van cultuureducatie een enorme boost gegeven. Dat concludeert het LKCA na analyse van 22 onderzoeksrapporten over het landelijke programma over de jaren 2015-2016.

Conclusie
De CmK-regeling stimuleert scholen, culturele instellingen, gemeenten en provincies om: intensiever samen te werken, beter na te denken over visie en doelen van cultuuronderwijs, activiteiten en leerlijnen hiervoor te ontwikkelen en deskundigheid van leerkrachten te bevorderen. Lees hier meer.

Download de Review Cultuureducatie met Kwaliteit

foto LKCA Cultuurkrant NL
26 januari

Cultuurkrant NL

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in je vakgebied en neem een abonnement op de Cultuurkrant NL. Met actualiteiten, achtergronden en praktische adviezen voor iedereen die werkt voor cultuur op school of in de vrije tijd, voor zowel po als vo. De Cultuurkrant NL is een uitgave van het LKCA en verschijnt een aantal keer per jaar. Je kunt ook meerdere exemplaren bestellen voor je collega’s. Bekijk hier Cultuurkrant NL nr. 2

Leerlingen dans
26 januari

Uitnodiging bijeenkomst subsidieregeling Cultuureducatie in het VMBO

Op donderdag 16 februari 2017 organiseren VRIJDAG Cultuureducatie en K & C in samenwerking met het Fonds voor Cultuurparticipatie een bijeenkomst over de Subsidieregeling Cultuureducatie in het VMBO voor geïnteresseerde cultuuraanbieders en scholen. Lees hier het programma.

Minister Bussemaker heeft eind 2016 bekend gemaakt het cultuuronderwijs op het VMBO te willen uitbreiden en te willen investeren in het vergroten van de deskundigheid van docenten. Hiervoor stelt zij, via het Fonds voor Cultuurparticipatie, € 1,2 miljoen beschikbaar.

Locatie: Dr. J. de Graafschool voor VSO, Ina Boudierplantsoen 9, 9721 XB Groningen, er is gratis parkeergelegenheid. Graag aanmelden via Bert Harskamp.

foto LKCA Cultuurprofiel
26 januari

Waarom kiezen steeds minder leerlingen voor een cultuurprofiel?

In 2005 koos een kwart van de havo/vwo-leerlingen voor het profiel Cultuur & Maatschappij. Nu, tien jaar later, is dat nog maar tien procent. Wat is er aan de hand? Lees hier het artikel van het LKCA.

Logo VRIJDAG Cultuureducatie
26 januari

Wijziging steunfunctie VO

De afgelopen jaren heeft VRIJDAG Cultuureducatie in opdracht van de Gemeente Groningen met veel voldoening de steunfunctietaken Cultuureducatie voor het VO stad en provincie Groningen en de culturele instellingen in de stad Groningen uitgevoerd. Omdat deze taken voor de provincie per 1 januari 2017 en voor de stad per 1 september a.s. bij K&C komen te liggen, willen we jullie langs deze weg informeren over de wijziging. Wij willen een ieder hartelijk bedanken voor de plezierige samenwerking! Mocht je nog vragen hebben over het bovenstaande, neem dan gerust contact op met Grian Wind.

Voor de duidelijkheid: VRIJDAG blijft wél evenals voorheen de Cultuurdagen en workshops voor de scholen VO in stad en provincie organiseren. Dit valt namelijk niet onder de steunfunctie-taken voor Cultuureducatie. Ook zijn wij in de rol van cultuuraanbieder graag bereid samen met het VO projecten te initiëren en uit te voeren.

bron foto Sign, leerlingen Winkler Prins
26 januari

Workshop mode Winkler Prins College bij galerie SIGN

Woensdag 25 januari is er in het kader van de tentoonstelling FILLER ( t/m 19-2-2017) in galerie SIGN een workshop gegeven aan HAVO leerlingen van Winkler Prins College in Veendam door mode ontwerpers Maartje Janse, Marieke van de Ven en Nikki Duijst. Dit mode project kwam mede tot stand door SIGN’s stagiaires Annegreet Douma & Tamara Mook van de Docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving, Academie Minerva Groningen.

Scholen zijn welkom om de expo te bezoeken (expo te zien t/m 19 februari 2017)! Neem van tevoren even contact op met signnl@gmail.com. Heb je eerst nog vragen? Mail of bel 0623631796 Marie-Jeanne of 050-3132651.

Filler vult zich met visies en reacties op aspecten van de populaire cultuur. Aan bod komen engagement, media-invloed, reclame, schijn en werkelijkheid, mode verschijnselen, idolen, (sociale) identiteit. De activiteiten binnen Filler vormen elkaars context en vullen elkaar aan. Lees hier meer op de site van SIGN

team CultuurClick Groningen
23 december 2016

Kerstgroet

Directie en medewerkers van CultuurClick Groningen wensen jullie allen fijne feestdagen en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Onze kerstgroet is ook een afscheidsgroet want voor ons valt het doek. Wij danken jullie voor het vertrouwen en de plezierige samenwerking de afgelopen jaren. Maak van 2017 een in alle opzichten inspirerend, creatief en cultureel jaar! Tot ziens!

Foto: LKCA
20 december 2016

Lesmethoden en lessuggesties voor de kunstvakken in het vo

Bekijk op de site van het LKCA het overzicht van methoden voor de kunstvakken in het voortgezet onderwijs. Ter inspiratie zijn er linkjes naar startpagina's per kunstdiscipline, met lessuggesties, overzichten van opleidingen, adressen en achtergrondinformatie.

Leerlingen dans
20 december 2016

Regeling Cultuureducatie VMBO

Vanaf april 2017 komt er informatie op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie over de voortzetting van de regeling Cultuureducatie voor het VMBO. De nieuwe criteria zullen in januari 2017 bekend worden gemaakt.
Enkele criteria die nu al bekend zijn: de culturele instelling doet de aanvraag en geeft aan met welke school/scholen VMBO zij een project willen ontwikkelen, het project moet vernieuwend zijn en vanaf het eerste moment door instelling en school samen ontwikkeld worden, het moet passen in een doorlopende leerlijn Cultuureducatie en bij voorkeur verankerd worden in het Curriculum van de school, het Fonds voor Cultuurparticipatie betaalt maximaal 50 % van de begroting en de school is verplicht ook mee te financieren. Lees hier meer.

Harmoniegebouw
14 december 2016

Dag van Taal, Kunsten en Cultuur op 20 januari

Op vrijdag 20 januari 2017 vindt in en rond het Academiegebouw in Groningen voor de zestiende keer de Dag van Taal, Kunsten & Cultuur plaats. Op deze studiedag gaat een keur aan sprekers in op de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van talen, kunsten en cultuur, waarbij volop aandacht is voor toepassingen in het voortgezet onderwijs.
Lees hier het programma.

Debat Cultureel Kapitaal Live, november 2016. Foto LKCA
3 december 2016

Minister wil toekomstbestendig cultuuronderwijs

Minister Bussemaker wil cultuuronderwijs in 2017-2020 als integraal onderdeel verankeren in het curriculum, schreef zij aan de Tweede Kamer. Samen met de brief presenteerde zij de Handreiking Basis voor Cultuureducatie van het LKCA, 10 uitgangspunten voor goede cultuureducatie voor alle leerlingen. De handreiking is geschreven op verzoek van de minister van OCW en in samenspraak met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de culturele sector en verschillende overheden. Lees meer op de website van het LKCA.

Registerleraar.nl
3 december 2016

Module doorlopende leerlijn opgenomen in registerleraar.nl

Goed nieuws! Onze module doorlopende leerlijn (in aansluiting op ICC van LKCA) is gevalideerd door de registercommissie en is nu met 16 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. Bij registerleraar.nl beoordelen registercommissies van leraren of een activiteit voldoet aan de gestelde criteria. Met de komst van het lerarenregister gaan geregistreerde leraren zich onderscheiden. Zij laten zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn én hun professionele ontwikkeling bijhouden. De beroepsgroep (PO, VO en MBO, S(V)O) profileert zich op deze manier als gekwalificeerde leraren die laten zien wat ze waard zijn. Heb jij als leerkracht de module doorlopende leerlijn bij VRIJDAG-CULTUURCLICK gevolgd dan ontvang je een bewijs van deelname of een certificaat met bovenstaande afbeelding. Met het unieke activiteitnummer kun je de activiteit aan je registerdossier toevoegen.

SWSZuidwolde 2015
2 december 2016

Gratis teamtraining Beeldend en Dans, meld je aan voor 10 december!

Grijp je kans en doe mee aan de teamtrainingen Beeldend en Dans die nu eenmalig gratis worden aangeboden dankzij CMK Groningen. De teamtraining Dans wordt uitgevoerd door Garage TDI en bestaat uit vier bijeenkomsten, persoonlijke begeleiding en coaching in de klas. De teamtraining Beeldend wordt uitgevoerd door VRIJDAG vanuit de opzet Meesters in de kunst. De training omvat onder meer vier inspiratiebijeenkomsten en werken in de ateliers van VRIJDAG (in Groningen) en coaching in de klas. Alle informatie over de trainingen vind je onder de bovenstaande links. Er is nog zeer beperkt ruimte, en vol = vol! 

Onderwijsprijs Groningen 2016
2 december 2016

Visie kan niet zonder praktijk en de praktijk kan niet zonder visie

"Visie en praktijk zijn aan elkaar geklonken als je goed cultuuronderwijs wilt hebben.", aldus Geke Slagman, ICC-er van sbo Fiduciaschool en De Kimkiel in Groningen. We spraken haar natuurlijk over de Groninger Onderwijsprijs die ze onlangs wonnen, over het belang van cultuuronderwijs en over Cultuurprofs in het speciaal (basis) onderwijs. Dit project dat ze met subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie de komende twee jaar uitvoeren, komt tot stand in samenwerking met drie schoolbesturen en tien scholen voor speciaal onderwijs in Groningen. Lees het volledige interview met Geke in onze rubriek Aan het woord!

ET Zuidhorn 1
30 november 2016

Erfgoedschatten van Zuidhorn gepresenteerd

Op dinsdag 29 november 2016 nam Henk Bakker, wethouder van de gemeente Zuidhorn, in Natuurboerderij Lammerburen in Oldehove het eerste exemplaar van de map behorend bij Erfgoedschatten van Zuidhorn in ontvangst. Sinds 2009 werken CultuurClick Groningen en Erfgoedpartners samen met de scholen en lokale culturele instellingen in de provincie aan de ontwikkeling van erfgoedtrajecten. Dit zijn educatieve programma's met een doorlopende leerlijn voor de groepen 1 t/m 8 waarbij het erfgoed in de eigen omgeving centraal staat. Ze worden mede mogelijk gemaakt door CMK Groningen. Ga voor meer informatie over erfgoedtrajecten naar het kenniscentrum op onze website.

Het is stil op de boerderij

Eén van de programmaonderdelen van Erfgoedschatten van Zuidhorn is Het is stil op de boerderij, ontwikkeld voor groep 3 en 4. De heer Bakker maakte een deel van de les mee die de leerlingen van groep vier van OBS De Borgh uit Zuidhorn kregen. Het programma startte met een introductie door Jan Enne Haack over de geschiedenis van boerderij Lammerburen, die al sinds de bouw in 1880 eigendom van zijn familie is. Nadat de wethouder de map in ontvangst had genomen gingen de kinderen aan de slag met een aantal opdrachten. Het is stil op de boederij omvat ondermeer een presentatie op school en een bezoek aan Natuurboerderij Lammerburen waar de kinderen leren over de verschillen tussen het leven op een boerderij nu en in 1880. Vroeger had een boer veel hulp van knechten en meiden op de boerderij, tegenwoordig heeft hij zoveel machines dat hij alles alleen af kan. De kinderen ontdekken ook waarom huidige boerderijen er heel anders uitzien dan vroeger en welke invloed de seizoenen hebben op het boerenleven.

10 basisscholen uit de gemeente Zuidhorn met bijna 1700 leerlingen en 8 erfgoedinstellingen doen mee aan Erfgoedschatten van Zuidhorn. Dit gebeurt door lessen op school en op locatie waarbij er aansluiting is bij de kerndoelen van het onderwijs. Deze erfgoedlessen zijn dus niet extra maar kunnen ‘normale’ lessen vervangen.

Programma’s

De groepen 1 en 2 bezoeken de molen in Grijpskerk, Noordhorn of in Oldehove en verdiepen zich met ‘Het nieuwe oude huis’, een speciaal voor dit project ontwikkeld prentenboek, in het thema huizen/architectuur. De groepen 3 en 4 gaan naar Natuurboerderij Lammerburen (Het is stil op de boerderij) en naar de kerk (Geknipt voor de kerk). De groepen 5 en 6 bezoeken het Kloostermuseum Sint Bernardushof in Aduard (Van novice tot monnik). Voor het programma Natte voeten wordt voor deze groepen in en rond de kerk van Niehove een programma over de wierden uitgevoerd. Tenslotte verdiepen de oudste leerlingen zich bij de molen Fortuna in de slag bij Noordhorn in 1581. Ook leren zij op de begraafplaats over graven en symbolen op de grafstenen (In memoriam, het archief van de doden).

Eerder al ontwikkelden Erfgoedpartners en CultuurClick Groningen erfgoededucatietrajecten voor de gemeenten Eemsmond, Marum, Leek, De Marne, Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Pekela, Menterwolde en Grootegast. Hiermee komen jaarlijks meer dan 16.000 leerlingen in de provincie, dit is ruim 60%, in aanraking met hoogwaardige erfgoedtrajecten in de eigen omgeving. Trajecten voor andere gemeenten zijn in voorbereiding.

Erfgoedschatten van Grootegast 2
27 november 2016

Erfgoedtraject Grootegast gepresenteerd

In het Verzoamelhuus Aeldakerka in Niekerk is op 24 november het erfgoededucatietraject Erfgoedschatten van Grootegast officieel gepresenteerd. Sinds 2009 werken CultuurClick Groningen en Erfgoedpartners samen met de scholen en lokale culturele instellingen in de provincie aan de ontwikkeling van erfgoedtrajecten: educatieve programma's met een doorlopende leerlijn voor de groepen 1 t/m 8 waarbij het erfgoed in de eigen omgeving centraal staat. Ze worden mede mogelijk gemaakt door CMK Groningen. Ga voor meer informatie over erfgoedtrajecten naar het kenniscentrum op onze website.

Erfgoed gespiegeld

Mark de Haan, wethouder van onder andere cultuur van de gemeente Grootegast nam de map met acht trajecten en de brochure Erfgoed Gespiegeld in ontvangst. Binnen de veertien gemeenten waar nu een erfgoededucatietraject loopt, neemt Grootegast een bijzondere plek in. Onderwijskundig interessant is namelijk de manier waarop het erfgoedtraject is ontwikkeld. Bij het ontwikkelen is steeds aangesloten bij het leerplankader erfgoedonderwijs van de Stichting Leerplanontwikkeling SLO en bij de resultaten van het meerjarige RUG-onderzoeksprogramma Cultuur in de Spiegel. Dat was niet eenvoudig omdat de theorie en het beleidskader nog niet eerder vertaald was naar de praktijk. Erfgoedjuffen-en meesters hebben met ondersteuning van onderwijskundige Astrid Rass en consulent Tineke de Danschutter de uitgangspunten voor een erfgoedleerlijn besproken en ingevuld. Deze onderwijskundige aspecten worden besproken in de hierboven genoemde brochure. Erfgoedpartners en CultuurClick Groningen zijn van plan de brochure en de erfgoedleerlijn op een bijzondere manier onder de aandacht te brengen.

Presentatie erfgoedtrajecten Zuidhorn en Bellingwedde

Op 29 november wordt het erfgoededucatietraject Zuidhorn gepresenteerd. Ook het traject voor de gemeente Bellingwedde wordt binnenkort gepresenteerd. Eerder al ontwikkelden Erfgoedpartners en CultuurClick Groningen erfgoededucatie-trajecten voor de gemeenten Eemsmond, Marum, Leek, De Marne, Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Pekela, Menterwolde en Grootegast. Hiermee komen jaarlijks meer dan 16.000 leerlingen in de provincie, dit is ruim 60%, in aanraking met het erfgoed in de eigen omgeving. Het laatste traject dat in voorbereiding is, is voor de gemeente Oldambt.

CBS de Borg, Haren
23 november 2016

CBS de Borg Haren in educatiespecial RTL4

Op 15 november toog een filmploeg van RTL4 naar Groningen om opnames te maken voor het programma LifestyleXperience over het belang van goed cultuuronderwijs op CBS de Borg in Haren. Ze vielen met hun neus in de boter want de school bruiste van de culturele activiteiten! Groep 7 boog zich over een creatieve, beeldende les van leerkracht en ICC-er Judith ten Hoopen en uit verschillende lokalen klonk muziek want de repetities van het Leerorkest waren in volle gang. Presentator Geert Hoes (en acteur, bekend van GTST) en cameraman Rutger Loer waren zeer onder de indruk! Saskia van Ham, programmamanager bij VRIJDAG, droeg haar steentje bij door het begrip Cultuuronderwijs toe te lichten. Het programma wordt uitgezonden op zondag 11 december (14:20 uur) bij RTL4. De herhaling is op zaterdag 17 december (15:10 uur) op RTL5.

LifestyleXperience

LifestyleXperienceis is een Lifestyleprogramma en wordt gepresenteerd in de vorm van infotainment, waarbij het programma wekelijks wisselende thema’s heeft. LifeStyleXperience maakt ook specials en een daarvan is een serie over onderwijs in Nederland met daarin aandacht voor cultuuronderwijs. Voor een item in het noorden des lands stuitte RTL4 op de volgens hun inspirerende website van VRIJDAG-CULTUURCLICK en namen contact op. CBS de Borg krijgt in deze educatiespecial een 2 minuten-item.

 

 

 

onzekere situatie CultuurClick groningen
23 november 2016

Mogelijke opheffing CultuurClick Groningen

In een aparte nieuwsbrief (special oktober 2016) berichtten wij u al over de onzekere situatie van onze organisatie. Namens het bestuur en medewerkers van CultuurClick Groningen is hierover op 22 november een brief uitgegaan naar alle relaties. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de mogelijke opheffing van CultuurClick Groningen per 1 januari 2017.

Lees de brief hier

 

 

Foto: DvhN/Gea Meulema
16 november 2016

Eemsdelta en Kimkiel winnen Onderwijsprijs

Het Eemsdeltacollege Siddeburen en basisscholen De Kimkiel/Feducia in Groningen zijn winnaar van de Groninger Onderwijsprijs. Onder luid gejuich en gejoel werden de prijzen dinsdagavond in het provinciehuis in ontvangst genomen.

Op het Eemsdeltacollege leren leerlingen interviewen, fotograferen, filmen en schrijven. Voor de website van de VVV in Slochteren maakten ze teksten over kerken, stationsgebouwen, scholen, industrie en natuur. Ze bedachten ook een wandel- en fietsroute. Het project maakt onderwijs aantrekkelijk, aldus de jury, en is overdraagbaar naar andere scholen.

SBO De Kimkiel/Fiducia won met haar vakantiemuseum. Alle leerlingen van de school wordt gevraagd iets van hun vakantie mee te nemen. Na de zomer vinden daar gesprekken over plaats. Leerlingen en leraren leren elkaar zo kennen en nieuwe kinderen voelen zich snel thuis op school.

Deze scholen vertegenwoordigen de provincie Groningen in maart bij de finale van de Nationale Onderwijsprijs in Rotterdam.

Hide & Seek
16 november 2016

Project Hide & Seek Groninger Museum

Van 18 februari tot en met 24 september presenteert het Groninger Museum de eerste grote overzichtstentoonstelling van de Nederlandse ontwerper Maarten Baas (1978). Baas is bekend geworden met zijn serie Smoke waarmee hij in 2002 afstudeerde. Andere bekende werken zijn bijvoorbeeld de Clay serie die in 2016 zijn tienjarig jubileum had, en de Grandmothers Clock. In het werk van Maarten Baas zitten thema's als tijd, melancholie en vergankelijkheid. Daarnaast speelt de ontwerper met (zijn eigen) rol van ontwerper, de ontwerper als performer en de marketing van design in het algemeen.

Voor Hide & Seek nodigt het museum 719 jongeren en jongvolwassenen uit samen een nieuwe klok te maken. Elke leerling kiest een minuut. Een minuut die er voor hem of haar écht toe doet. Omdat het bijvoorbeeld de minuut is waarop zij elke dag weer de trein pakt (en bijna mist), de minuut waarin hij met veel pijn en moeite wakker wordt of de minuut waarin zij haar Grote Liefde voor het eerst zag. Elke leerling verbeeldt die minuut in een foto of een film en voegt ‘m toe aan onze nieuwe klok van 12 uur bomvol unieke minuten. De nieuwe klok is in de zomer van ’17 op diverse bijzondere plaatsen in de stad te zien.
Mail voor opgave en meer informatie naar projectleider Jolijn Peters via: jouwminuut@gmail.com.

Duplex
16 november 2016

Unieke combinatie van exposities in Het Nederlands Stripmuseum

Het Nederlands Stripmuseum toont momenteel een unieke combinatie van exposities, die voor studenten van creatieve studies en voor CKV- en KCV-leerlingen zeer interessant is. 

Wil je met je klas naar het Stripmuseum? Wil je een aangepast educatief programma? Neem contact op met Dim Junius, educatiemedewerker Nederlands Stripmuseum, 050 3178470

De vier exposities:
Duplex is een uniek project van Nederlandse, Belgische en Engelse dichters en striptekenaars. Samensteller Stefan Nieuwenhuis nodigde dertien duo's uit om een grafisch gedicht te maken. Duplex is te zien tot en met 27 november 2016

ArtEZ, ‘Als Iedereen Slaapt’
Twaalf striptekenaars van de hogeschool ArtEZ Zwolle hebben dit project opgezet voor een expositie met een gezamenlijk thema. De studenten maken deel uit van de opleiding comic design, een unieke opleiding in Nederland. Met het thema ‘Als iedereen slaapt’ heeft elke stripmaker zijn fantasie de vrije loop gegeven. Wat gebeurt er allemaal als iedereen slaapt? In deze expositie zijn diverse antwoorden op deze vraag verbeeld, soms met humor, soms met horror, altijd met een fantastische dosis voorstellingsvermogen.
ArtEZ is te zien tot en met 30 november 2016.

De schilder getekend
De auteur van de moderne stripbiografie is veel meer dan een biograaf of historicus: zijn of haar persoonlijke visie is essentieel. In deze kleurrijke tentoonstelling wordt een kijkje gegeven achter de schermen en een sneak preview gegeven van op handen zijnde biografieën over Warhol en Charles-François Daubigny. De schilder getekend is te zien tot en met 27 november 2016.

Echo’s van Jeroen Bosch
Het Nederlands Stripmuseum toont momenteel werk van hedendaagse striptekenaars die zich lieten inspireren door de oude meester Jeroen Bosch.
Vanwege het mysterieuze en bizarre karakter is het werk van Bosch moeilijk te verklaren. Desondanks, of misschien juist daardoor, lieten striptekenaars zich inspireren door zijn schilderijen. 17 Nederlandse striptekenaars deden dat, ieder op hun eigen manier. De resultaten zijn nu te zien in deze expositie. Echo’s van Jeroen Bosch is te zien tot en met 30 december 2016.

Meer informatie is te vinden op de website www.stripmuseum.nl

Helden CBS Annewieke, Kunstgroep Noord
15 november 2016

'Cultuur in de kern van het onderwijs? Dan ook structurele financiering ajb!'

Cultuureducatie op school wordt met subsidieregelingen overeind gehouden en dat zijn lapmiddelen, stelt Liesbeth Kleuver, op Cultureel Kapitaal, het centrale opinie- en kennisuitwisselingsplatform van het LKCA. Kleuver, vakleerkracht beeldend groep 3-8, icc'er en consulent beeldende vorming: En die regelingen pakken vaak anders uit dan ze bedoeld zijn. Kunstdocenten horen niet incidenteel een school te ondersteunen, cultuur hoort in de kern van het onderwijs! Lees het opiniestuk (Cultureel kapitaal, 8 november 2016).

culturele markt Termunten
15 november 2016

Cultuurbeleid Groningen: 'cultuur voor iedereen, met iedereen'

Cultuur moet een rol spelen in maatschappelijke vraagstukken, zoals vestigingsklimaat en leefbaarheid. Dat is het uitgangspunt van het Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020 van de provincie Groningen. De provincie investeert jaarlijks 2 miljoen extra in cultuur, na alle bezuinigingen van voorgaande jaren. Provinciale Staten stemde 4 november in met het beleidskader. Lees meer in het dossier cultuurbeleid voor besturen en overheden op onze website.
 

 

Cultuur op Maat
12 november 2016

Gratis cursus Cultuur op Maat start 13 december!

Wil jij leren hoe je vanuit jouw kwaliteiten en expertise kunt bijdragen aan de culturele en creatieve ontwikkeling van leerlingen? Grijp dan nu je kans en schrijf je snel in voor de cursus Cultuur op Maat die op 13 december start. Deelname is gratis! Cultuur op Maat is bedoeld voor cultuuraanbieders die werkzaam zijn of willen zijn op het gebied van cultuuronderwijs en die behoefte hebben aan meer inzicht in het onderwijs en ondersteuning bij de ontwikkeling van eigen aanbod. Dus ben je werkzaam bij een erfgoedinstelling, kunstinstelling (muziekschool, centrum voor de kunsten, galerie, mediawijsheid,etc.), werk je als zzp-er binnen het cultuuronderwijs of heb je ambities in die richting? Dan is deze cursus iets voor jou! De cursus bestaat uit 4 dagdelen en wordt gratis aangeboden dankzij een financiële bijdrage van CMK Groningen. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

Ouderen en cultuur. Foto: LKCA
12 november 2016

Nooit te oud voor cultuur, handreiking lokaal beleid ouderen en cultuur

Nooit te oud voor cultuur - Handreiking lokaal beleid ouderen en cultuur gepresenteerd! De groeiende vergrijzing vraagt van gemeenten extra aandacht voor de kwaliteit van leven van ouderen. Kunstbeoefening kan daarbij een belangrijke rol spelen. Hoe pak je zoiets aan? Om te helpen heeft het LKCA een praktische handreiking met en voor beleidsprofessionals ontwikkeld.

Download de Handreiking lokaal beleid ouderen en cultuur

Buitenschoolse kunst- en cultuureducatie in Brabant. Foto Kunstbalie
2 november 2016

Onderzoek buitenschoolse kunst- en cultuureducatie in Brabant

Een interessant onderzoek om te lezen! Hoe ziet het veld van de buitenschoolse cultuureducatie eruit in Brabant? Welk beleid voeren de Brabantse gemeenten? In 2015 concludeerde commissie Paes in het rapport 'Culturele Dynamiek Versterken' dat er te weinig gegevens waren over de infrastructuur van kunst- en cultuureducatie in Brabant. PON heeft nu onderzoek verricht naar de sector, cultuurbeleid van de gemeenten, particuliere aanbieders en de kwaliteit van het lesaanbod. Lees verder op de website van het LKCA.

Onderzoek Buitenschoolse kunst- en cultuureducatie in Brabant lezen

Werkmandag 2015
29 oktober 2016

‘Inspiratie is belangrijk, dit leidt tot bewustwording’

Lees het interview dat LKCA had met Marije Van der Heide, regio-adviseur bij CultuurClick Groningen. Ze vertelt hoe het nascholingsaanbod van VRIJDAG-CULTUURCLICK heel bewust tegemoet komt aan de wensen en behoeften van de school. Een gesprek met haar over de onderliggende principes van het nascholingsaanbod voor leraren. Lees het volledige interview hier.

Rodin - genius at work
26 oktober 2016

Rodin - Genius at Work in het Groninger Museum

Auguste Rodin (1840-1917) is de grootste en invloedrijkste beeldhouwer en één van de populairste kunstenaars van de moderne tijd. In het Groninger Museum zijn van 19 november 2016 t/m 30 april 2017 ruim 140 beelden en 20 werken op papier te zien, waarmee dit de grootste Rodin-tentoonstelling ooit in Nederland is! In het werk van Rodin gaat het niet alleen om de geïdealiseerde vormen van het menselijk lichaam, maar ook om het tonen van het maakproces zelf. Rodin – Genius at Work toont gipsen en bronzen beelden, waaronder bekende werken als De Denker en Balzac, marmeren figuren, keramiek en nooit eerder vertoonde foto’s die blijk geven van de creativiteit van de kunstenaar. Ook laat de tentoonstelling het buitengewone werkproces zien achter een aantal van zijn bekendste werken, zoals De Kus. 

Fotocredits:

Auguste Rodin (1840-1917) Fugit Amor (for The Gates of Hell), About 1887, Plaster, 39.5 x 48.2 x 31 cm, Paris, Musée Rodin, Inv. S.2181, © Musée Rodin

Ga voor meer informatie naar de website van het Groninger Museum.

Renoir. Foto: Sothebys.com
26 oktober 2016

Zwierige filmische museumreis langs het werk van Pierre-August Renoir

Op zondagochtend 30 oktober (11.00 uur) is de museumfilm Renoir revered and reviled te zien bij het Groninger Forum aan het Hereplein. Deze voorstelling is onderdeel van de Groninger Forum Academie-serie Kunst op het doek waarin kunst in de film centraal staat. De film is een reis door een van de grootste tentoonstellingen van het late werk van Pierre-Auguste Renoir zoals dat verzameld is in de collectie van de Barnes Foundation in Philadelphia. Deze late werken van de grote Franse schilder zijn te zien aangevuld met commentaren van bekende kunstcritici, collega-kunstenaars en andere kenners.

Kunsthistoricus Peter Kooke voorziet deze museumreis vanuit de bioscoopstoel van een verhelderende inleiding.

Alle informatie over de voorstelling vindt u online. Daar kunt u gelijk ook uw kaarten kopen. Een trailer voor de film vindt u hier.

St Martinus en voederbieten. Foto: JouwStad
23 oktober 2016

Lampionnenwedstrijd St Martinus

Ter gelegenheid van Sint Martinus deelt Volksvermaken Groningen voederbieten uit aan de Groninger schooljeugd. Van die bieten kunnen lampionnen gemaakt worden en kan er mee worden gedaan aan de wedstrijd maak van jouw voederbiet een lampion! Op zaterdag 29 oktober rijdt een boerenwagen boordevol voederbieten met een tweespan trekpaarden de Groninger binnenstad in. Het Groningse draaiorgel Pronkjewail rijdt al spelende mee tot aan het Waagplein en daarna naar de Westerkade/haven. Op het Waagplein vindt tussen elf uur en half één de jaarlijkse gratis uitdeling van voederbieten plaats. Daarna verplaatst de uitdeling zich naar de Westerkade/haven (13.00-14.00 uur). Ter plaatse zijn er demonstraties hoe je van een voederbiet een lampion kunt maken!

Lees voor meer informatie het persbericht of ga naar de website van Volksvermaken Groningen.

Oktober Kindermaand 2016
23 oktober 2016

Van Oktobermaand Kindermaand word je wijzer

Voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar valt er in oktober veel te kiezen uit het grote aanbod van culturele instellingen met inspirerende, interessante, leerzame en aantrekkelijke activiteiten. Tijdens Oktobermaand Kindermaand kunnen kinderen op een laagdrempelige manier kennis maken met culturele instellingen in de provincie. Op alle zaterdagen en zondagen in oktober worden er verschillende speciale activiteiten aangeboden. Aan Oktobermaand Kindermaand doet weer een keur aan instellingen mee zoals musea, molens, theaters, tuinen, bibliotheken, een kaarsenmakerij etc. Op kindermaand.nl en cultuurkalendergroningen.nl is het volledige programma te vinden.

Eline Krottje, Werkmandag 2015
20 oktober 2016

Onderzoek naar de positie van zelfstandig kunstprofessionals

De laatste jaren werken steeds meer kunstdocenten en kunstenaars als zzp’er in de buitenschoolse kunsteducatie, amateurkunst en community arts. In november doet het LKCA in samenwerking met IVA Onderwijs en All Art Professionals op grote schaal onderzoek onder deze kunstprofessionals.Voor een bovengemiddeld hoog opgeleide beroepsgroep hebben kunstdocenten en artistiek begeleiders een relatief laag inkomen, bleek uit een proefenquête van het LKCA twee jaar terug. Ook bleek een ruime meerderheid, al dan niet noodgedwongen, werkzaam als zzp’er. 

Met het nieuwe onderzoek hopen de onderzoekers nog meer inzicht te krijgen over de positie van zelfstandig kunstprofessionals. 
Werk jij als zelfstandig kunstdocent of artistiek begeleider? Meld je dan hier aan voor het onderzoek

Foto De Rijdende Popschool
20 oktober 2016

Terugblik Muziek op het Grunneger Hoogelaand

'We zijn een regio waarin heel veel gebeurt op kunst en cultureel gebied, er is veel cultureel ondernemerschap', was een van de conclusies van het werkatelier dat VRIJDAG-CULTUURCLICK organiseerde voor cultuuraanbieders, muziekdocenten, onderwijs en overheid in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Het werkatelier was onderdeel van de 2de editie van Muziek op het Grunneger Hoogelaand die op 8 oktober gehouden werd in het Hogeland College in Warffum. De dag werd georgansieerd door Muziekschool Hunsingo, De Rijdende Popschool, Jongerencentrum Express, Het Hogeland College, Jongerencentrum Eemsmond en VRIJDAG-CULTUURCLICK.

Wethouder Herwil van Gelder van De Marne hield een toespraak waarin hij de noodzaak van samenwerken weergaf. In de discussie die daarop volgde, was de teneur dat kleine (dorpse) initiatieven vooral moeten blijven bestaan, maar dat meer samenwerking van verschillende verenigingen en kunstinstellingen gewenst is, waarin de mogelijkheid van shared services op het gebied van administratie en PR in de toekomst onderzocht zou moeten worden. Er is behoefte aan meer zichtbaarheid van het aanbod en aan regie op organisatiekracht. Dat VRIJDAG-CULTUURCLICK dit al biedt zou nog meer bekendheid moeten krijgen en daarnaast is er de wens dat dit op regionale, decentrale manier gebeurt. Een aantal voorbeelden van good practise (muziektheater in Winsum en Zoutkamp, Colourfull Bedum, de Aardappelwestern Hände Hoch, Cowboy! de Stormvloed, Uithuizermeeden, Aardappelfeest, Hornhuizen) zorgt al voor meer zichtbaarheid. VRIJDAG-CULTUURCLICK stelde aan het 30 man aanwezige publiek een volgende netwerkbijeenkomst voor, waarin de belangrijkste items uitgewerkt zullen worden.

Ook het 2de deel van Muziek op het Grunneger Hoogelaand, een inspiratiedag talentontwikkeling muziek voor kinderen en jongeren van 7 t/m 21 jaar, was een groot succes! Er werden verschillende workshops gegeven: de dag begon met de repetities voor het optreden van het poporkest en tegelijkertijd werden workshops van De Rijdende Popschool gegeven. In de pauze werd er een optreden verzorgd door het poporkest en werden de resultaten van de workshops van De Rijdende Popschool vertoond aan publiek. Na de pauze kwam The Broken Brass Ensemble een optreden geven, waarna ze een workshop improvisatie en performance gaven aan enthousiaste deelnemers. Ook werd er een workshop singer-songwriter gegeven onder leiding van Raymond Ritsma.

Muziekschool Hunsingo gaf als afsluiting van de dag het goede voorbeeld van samenwerking; The Broken Brass Ensemble presenteerde het klinkende, enthousiaste resultaat van een middagje repeteren met muziekschoolleerlingen en deelnemers van de workshop!

Bron verslag: website De Rijdende Popschool en De Ommelander

Gron. Schoolver. in BZT band. Foto Zapp.nl
16 oktober 2016

Een plek in de BZT Band XXL voor de Groningse Schoolvereniging !

Zaterdag 15 oktober 2016. Het ging lange tijd gelijk op, maar het oordeel van de jury gaf de doorslag: de Groningse Schoolvereniging gaat naar Carré! Ze sprongen een gat in de lucht toen ze niet de bak water maar de bak confetti over zich heen kregen. De Groningse Schoolvereniging uit Groningen is met hun winst in de sound ‘Orkest’ de derde klas die een plek heeft gekregen in de BZT Band XXL! "Het is een ontzettend pittig stuk, maar jullie speelden alsof het helemaal geen moeite kostte! Het was een feest om naar te luisteren", zei Tania Kross over hun optreden. De Groningse Schoolvereniging mag dus in december optreden in theater Carré voor niemand minder dan koningin Máxima!

Animated Youngsters, Bron: Fonds21
12 oktober 2016

Animated Youngsters Extended

Animated Youngsters Extended is een multimediaal lespakket voor het voortgezet onderwijs, dat gaming, kunst, techniek en wetenschap letterlijk in de klas brengt.
Met het multimediale lespakket richt MAMA* zich op het derde leerjaar vmbo en het vierde leerjaar havo en vwo van het voortgezet onderwijs. Het totale pakket bestaat uit een zesdelige jeugd documentaire serie, een mobiele website voor scholieren, diverse digitale en analoge spellen en een directe link tot de beroepspraktijk. Lees hier meer.

*MAMA is een platform voor visuele cultuur op het grensvlak van beeldende kunst en de overkoepelende beeldcultuur en een thuisbasis voor de jongste generatie kunstenaars, kunstprofessionals en publiek. Talentontwikkeling en programmering zijn met elkaar verweven. 

fotografie 2
12 oktober 2016

Digitaal Academy, Studiedag van BeatsNBites en Tijd voor Geschiedenis

Studiedag op 8 november in het Orpheus Theater in Apeldoorn van BeatsNBites en Tijd voor Geschiedenis voor muziek- en geschiedenisdocenten in het voortgezet onderwijs. Met presentaties van digitale methodes, workshops, gesprekken met huidige gebruikers over toekomstige ontwikkelingen en doorgevoerde vernieuwingen. 

Edublogger Martijn Wijngaards opent de dag en Maarten van Rossem sluit af!
In de middag gaan muziekdocenten aan de slag met de workshop ‘technologie ondersteunt het (zelfstandig) leren’ en ‘On Stage’, een nieuw onderdeel binnen BeatsNBits over hoe een leerling muzikant in een band kan worden. Deelname is voor docenten geheel kosteloos. Lees hier meer.

NNT, Foto: Reyer Boxem
12 oktober 2016

Tips NNT voor samenwerking Cultuuraanbieders en scholen

Cultuuraanbieders en scholen kunnen en moeten veel meer bij elkaar over de vloer komen schrijft René de Haan, hoofd educatie van het Noord Nederlands Toneel.  Enkele tips om de drempel tussen onderwijs en cultuuraanbieder te verlagen: zet ook de technicus of marketingmedewerker in voor het onderwijs, bied programma's aan met gesloten beurzen, ga naar het onderwijs toe, weet elkaar te vinden en zoek elkaar op.  Lees hier meer

Debat Cultureel kapitaal live. foto LKCA
10 oktober 2016

Debat Cultureel Kapitaal Live: cultuur van en voor iedereen, maar hoe?

In debat over beleid voor cultuur in onderwijs en vrije tijd. Wat is de waarde van cultuureducatie en cultuurparticipatie voor actuele vraagstukken als brede vorming, cultuuroverdracht, 21e eeuwse vaardigheden, diversiteit en segregatie en welke rol kan overheidsbeleid daarbij spelen? Hierover organiseert het LKCA i.s.m. Boekmanstichting en Kunsten ’92 op woensdag 2 november het debat Cultureel Kapitaal Live met de cultuurwoordvoerders Van Veen (VVD), Monasch (PvdA), Van Toorenburg (CDA) en Bergkamp (D66).

Wat leveren beleidsaandacht en investeringen van de overheid in cultuureducatie en –participatie op? Hoe kan de overheid álle Nederlandse burgers in hun schooltijd een rijke kennismaking met cultuur bieden en goede mogelijkheden om in hun vrije tijd cultureel actief te zijn? En welke afstemming tussen landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid en vrije markt is daarvoor nodig?
Dit zijn kwesties die centraal staan in het debat Cultureel Kapitaal Live. Het laat in de aanloop naar de verkiezingen van maart 2017 zien dat cultuur in onderwijs en vrije tijd politiek relevante onderwerpen zijn.

In het Manifest Cultuureducatie essentieel voor ontwikkeling en verbinding geven Kunsten '92, CJP, FCP, het Jeugdcultuurfonds en het LKCA hun visie op deze vraagstukken, waarover wij tijdens het debat graag met u in gesprek gaan.

Debat Cultureel Kapitaal Live
Datum:  2 november
Tijd:       18.15 (inloop met buffet) – 21.15 uur
Locatie: Oude Zaal Tweede Kamer, Den Haag

Meer informatie en aanmelden debat Cultureel Kapitaal Live

Graag tot ziens op woensdag 2 november!

Met vriendelijke groet,

Sanne Scholten,
directeur-bestuurder LKCA

Siepco. Foto: Prachtig Pekela
9 oktober 2016

SIEPCO bouwt plaggenhutten met Pekelder schooljeugd

Stichting SIEPCO wil in samenwerking met de (Pekelder) schooljeugd - van 6 tot 16 jaar - een heuse plaggenhut gaan bouwen. Dit in het kader van het landelijke thema van Oktobermaand Kindermaand en Maand van de Geschiedenis. Het bouwsel zal in de komende herfstvakantie worden opgetrokken nabij de schoorsteen van de voormalige strokartonfabriek Free en Co aan de H. Westerstraat 22 in Oude Pekela waar Siepco gehuisvest is.

De komende dagen zullen alle groepen zeven en acht van de Pekelder basisscholen plus de onderbouw van het Dollardcollege in Oude Pekela worden uitgenodigd mee te helpen. Overigens is de deelname vrijwillig. Van maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober zal aan de plaggenhut worden gebouwd, van ’s morgens negen tot ongeveer een uur of drie in de middag. Nieuwsgierige ouders en overige belangstellenden mogen komen kijken! Siepco zorgt voor al het benodigde materiaal zoals heide, plaggen, turf, aarde en hout. Kunstenaar Marten Grupstra uit Nieuwolda, tevens bestuurslid van Siepco, heeft de algehele leiding. Hij heeft het markante onderkomen mede ontworpen. Diverse andere bestuursleden en enkele vrijwilligers van Siepco zullen de bouw mede begeleiden. Het is de bedoeling een deel van de benodigde turf te laden op het schip Familietrouw. Dit vroegere vrachtschip dat meestal ligt afgemeerd voor het museum Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela, zal de lading vervolgens naar Siepco varen en zal daar tevens enkele dagen voor de kade blijven liggen. Nadat de bouw van de plaggenhut is voltooid, volgt voor alle betrokkenen een kleine afsluitende happening. Het is de bedoeling dat het bouwsel tenminste drie jaar blijft staan.

Ga voor meer informatie naar de website van Siepco.

Sport en cultuur samen in beleid foto LKCA
9 oktober 2016

Sport en cultuur samen in beleid?

Sport en cultuur vinden elkaar in de praktijk steeds beter, rond evenementen of jongerenprogramma's. Maar op beleidsniveau is het nog zoeken. Dat blijkt uit een onderzoek onder sportambtenaren. Sportambtenaren zoeken naar het nut en de noodzaak van de verbinding met cultuur: ze zien dat sport en cultuur bijdragen aan gezondheid, welzijn en aan een prettige woon- en werkomgeving. De grote gemeenten zien voor beide ook een rol weggelegd in de citymarketing.

Daarom faciliteren gemeenten combinatiefunctionarissen sport en cultuur, accommodaties, evenementen en kortingsregelingen voor minima. Opvallend is dat de kleinere gemeenten, met 20.000-50.000 inwoners, meer stappen zetten in verdergaande samenwerking tussen de twee terreinen dan de grotere en de allerkleinste.

Dit onderzoek op verzoek van de Stuurgroep Sport en Cultuur Samen Sterker is uitgezet door de VSG bij een panel van sportambtenaren. Het LKCA analyseerde de onderzoeksresultaten.

Lees het volledige onderzoeksrapport.

Bron: LKCA

Monica Peters
9 oktober 2016

Zingen is de toegankelijkste vorm van muziek maken!

Monica Peters (Muziek- en Kunsteducatie) ontwikkelde samen met en op verzoek van de St Gerardus Majellaschool in Hoogezand de workshopserie Zingen in de klas. Dit deed ze met een financiële bijdrage van CMK productontwikkeling. Het product bestaat uit een serie van 5 workshops waarin de leerkrachten meer vertrouwd worden gemaakt met het zingen op zich, met zingen met de klas en het aanreiken van ideeën voor toepassing. We vroegen Monica hoe ze dat aangepakt heeft. Lees het volledige interview in onze rubriek Aan het woord.

culturele markt Termunten
7 oktober 2016

Cultureel samenwerkingsplan We the North

De noordelijke provincies en steden schrijven met 'We the North' een cultureel samenwerkingsplan voor komende jaren. Met dit plan willen ze een testgebied zijn op het gebied van cultuurbeleid. De ambitie is om de cultuur in Noord-Nederland en de interactie tussen stad en landelijk gebied te versterken. Gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden werken samen met provincies Drenthe, Friesland en Groningen.

Wat houden de plannen in?
-samenwerking versterken tussen BIS- en niet BIS – instellingen: het prikkelen tot ongewone verbindingen tussen BIS- en niet-BIS instellingen, waardoor een sterker aanbod ontstaat
-cultureel aanbod met maatschappelijke sectoren als welzijn, zorg, onderwijs en bedrijfsleven verbinden op regionale en noordelijke schaal
-programma’s die al bewezen effectief zijn (geografisch) uitbreiden en uitvergroten
-programmaonderdelen aanbieden in gezamenlijke arrangementen, PR en marketing, gericht op een groter geografisch bereik (regionaal, nationaal, internationaal)
-eenduidige en vereenvoudigde subsidiëring vanuit de verschillende overheden
-gerichter inzetten van bestaand programmageld op de experimentele programmadoelen
-inzetten van nieuw geld op deze programmadoelen
-mensen en middelen effectief inzetten

De drie inhoudelijke programmalijnen voor het experimenteerprogramma
-Talentontwikkeling en cultuuronderwijs
-Innovatie
-Stad en Regio

Rapport 'We the North' downloaden

Meer weten over de culturele experimenteerregio?

Bron: website lKCA

Rijksmuseum
6 oktober 2016

Gratis Rijksmuseumbus rijdt nu ook voor vmbo

Sinds kort kunnen ook leerlingen van het vmbo gratis met de bus naar het Rijksmuseum. Omdat vervoer vaak de grootste barrière voor scholen is om naar Amsterdam te komen, maakt het Rijksmuseum het sinds 2013 mogelijk dat klassen uit het primair onderwijs het museum gratis en makkelijk kunnen bereiken. Al 60.000 scholieren maakten gebruik van de Rijksmuseumbus. Dit project is nu verder uitgebreid voor het VMBO.

Lesmateriaal Toppers van de Gouden Eeuw
Voor het onderwijsprogramma Toppers van de Gouden Eeuw maakte het maandblad Quest twee speciale Rijksmuseumuitgaven. Een lesbrief voor docenten en scholieren als voorbereidend lesmateriaal voor in de klas en een speciaal magazine met vragen en antwoorden over de Gouden Eeuw voor elke scholier na afloop van het museumbezoek: Waarom was bier aan boord vaak veiliger dan water? Waarom is Amsterdam de hoofdstad, terwijl de regering in Den Haag zit? Meer lezen

Bron: LKCA

Jelte van der Kooi Masterclass Veendam
4 oktober 2016

De kinderboekenweek start vandaag!

Heb je nog inspiratie nodig? Handige links en websites? Of wil je de tips van Jelte van der Kooi uit de Masterclasses nog eens nalezen over hoe je verhalen bedenkt met de vergeten woorden van opa en oma en zo ieder kind in je klas aan het schijven krijgt? In ons kenniscentrum hebben we het allemaal even voor je op een rijtje gezet!

Jeugdcultuurfonds Oldambt. Foto Oldambtnu.nl
1 oktober 2016

Jeugdcultuurfonds in Oldambt van start

Op maandag 5 september ging het Jeugdcultuurfonds Oldambt van start op OBS De Uilenburcht in Beerta. Wethouder Bard Boon tekende de overeenkomst tussen het Jeugdcultuurfonds en de gemeente Oldambt voorafgaand aan de start van De Rijdende Popschool in Beerta. Het Jeugdcultuurfonds Oldambt maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met een smalle beurs een bijdrage krijgen om buiten schooltijd op bijvoorbeeld muziek- , beeldende activiteit, theater of dansles kunnen. Ouders met een inkomen tot 120% van het minimum inkomen kunnen terecht bij het fonds. Het fonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

De Rabobank Foundation ondersteunt de missie van het Jeugdcultuurfonds - het helpen van kinderen uit kansarme gezinnen die graag  hun creativiteit willen ontwikkelen -  en droeg voor de start van het Jeugdcultuurfonds in Oldambt € 2.500 bij. Zo geeft de Rabobank Foundation gestalte aan haar eigen opdracht: kansarme mensen in groepsverband toegang bieden tot kansrijke netwerken. Door deel te nemen aan bijv. muziek- , theater-, teken- of dansles krijgen kinderen en jongeren nieuwe en positieve ervaringen en groeit het zelfvertrouwen. Door creatieve vermogens van kinderen te stimuleren hebben ze in hun latere leven meer kansen. Redenen die ook voor de gemeente Oldambt doorslaggevend waren om een bijdrage te geven aan het Jeugd Cultuurfonds.

Beroep doen op het Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds werkt met een lokaal netwerk van intermediairs. De aanvraag voor een vergoeding van de kosten, wordt voor het kind gedaan door de intermediair, een professional die op de hoogte is van de gezinssituatie. Dat zijn bijvoorbeeld leerkrachten, een schoolarts, een maatschappelijk werker of een medewerker van een welzijnsinstelling. Als de aanvraag van de intermediair wordt goedgekeurd, zorgt het fonds voor directe betaling aan de cultuuraanbieder, waar het kind naar toe gaat

De Rijdende Popschool

Na de ondertekening startte in De Uilenburcht een open, vrijblijvende en gratis kennismakingsles van Popschool Beerta. Popschool Beerta wordt een van de nieuwe popscholen van De Rijdende Popschool, de mobiele muziekschool waarbij op locatie les gegeven wordt. Iedereen vanaf  8 jaar kan hieraan meedoen, met of zonder muzikale ervaring. De Rijdende Popschool heeft popscholen in diverse dorpen in Groningen en Drenthe, en is dus nu ook van start gegaan in Beerta. Tijdens lessen van De Rijdende Popschool wordt muziek gemaakt in een bandje. De instrumenten worden meegenomen door de bandcoach dus er hoeft niets gekocht of gehuurd te worden.

Ook voor de kosten van deelname aan Popschool Beerta kan een bijdrage gevraagd worden van het Jeugdcultuurfonds.

Meer informatie vindt u op Jeugdcultuurfonds/Groningen.

Proeverij De Steeg
1 oktober 2016

Proeverij De Steeg 12 oktober

ICC-ers opgelet: Theater De Steeg nodigt jullie van harte uit voor hun Proeverij op woensdag 12 oktober 15.15 uur – 19.30 uur in Martiniplaza in Groningen. Ze laten je dan graag proeven van hun voorstellingen, er zijn inspirerende workshops en tussendoor wordt een kopje soep geserveerd. Onder de aanwezigen wordt een gratis schoolvoorstelling verloot! Voor het complete programma, kosten en aanmelden: zie flyer

Co Productie CKV
21 september 2016

Bijeenkomst handreiking vernieuwde CKV

Voor CKV wordt gewerkt aan een digitale handreiking met het oog op het nieuwe examenprogramma havo/vwo. De handreiking is in concept gereed. Daartoe organiseert SLO naast een digitale veldraadpleging, drie bijeenkomsten in achtereenvolgens Utrecht, Zwolle en Eindhoven. Voor deelname aan een van deze raadplegingen nodigt SLO van harte docenten uit.
4 oktober 15:30 – 17:30 uur Utrecht
11 oktober 15:30 – 17:30 uur Zwolle
18 oktober 15:30 – 17:30 uur Eindhoven

Per bijeenkomst is plaats voor maximaal 25 personen. Aanmelden: tweedefase@slo.nl onder vermelding van de plaatsnaam. Lees hier meer.

Pagina 13 'Actief aan het werk met de kunstvakken' van het magazine van SLO is gewijd aan de vernieuwingen CKV. Gratis abonnement! 

C.Magazine van CJP
21 september 2016

De Cultuurkaart van CJP en belangrijke data

Op 30 september eindigt Cultuurkaart-jaar 2015-2016. Dat betekent dat de Cultuurkaart-tegoeden van de scholen binnenkort komen te vervallen. Je hebt nog even om contact te zoeken met culturele organisaties, activiteiten in te plannen en deze af te rekenen met het tegoed van dit Cultuurkaart-jaar. Noteer wel de belangrijke data hieronder, zodat de betalingen op tijd afgehandeld kunnen worden. Veel scholen hebben volgens CJP op dit moment nog Cultuurkaart-tegoed beschikbaar!

Activiteiten die pas plaatsvinden in Cultuurkaartjaar 2016-2017 mogen worden afgerekend met het Cultuurkaart-tegoed van jaar 2015-2016, mits er sprake is van een concrete boeking.

Belangrijke Cultuurkaart-data:
30 september 
Laatste mogelijkheid om weborders aan te maken.
7 oktober
Docenten kunnen nog tot en met 7 oktober 2016 weborders goedkeuren. Het individuele Cultuurkaart-tegoed op de kaarten van leerlingen blijft geldig tot en met 31 oktober 2016.
1 november
Vanaf 1 november 2016 begint Cultuurkaart-jaar 2016-2017. Vanaf deze datum komen de nieuwe Cultuurkaart-tegoeden vrij en kunnen er weer weborders worden aangemaakt.

Het nieuwe C. magazine van CJP is uit! Hét tijdschrift voor CJP-leden.

Rian Visser
20 september 2016

Gratis digibordles ‘Grootouders’ van Het Poëziepaleis

Het Poëziepaleis ken je natuurlijk al van de schrijfwedstrijd Kinderen & Poëzie en van de digitale lessen. Kinderboekenschrijver Rian Visser mocht hun eerste digibordles maken! Het onderwerp is Grootouders, zodat de les mooi aansluit bij het thema van de Kinderboekenweek 2016. De les is via deze link gratis te downloaden!

Coproductie Playground
20 september 2016

Meer geld voor cultuuronderwijs!

De regering trekt extra geld uit voor cultuureducatie in het vmbo en muziekonderwijs. Voor beide is de komende 4 jaar € 1,2 miljoen extra beschikbaar. Dat blijkt uit de Miljoenennota op Prinsjesdag 2016. Lees verder op de website van het LKCA.

Ik voel me de koning te rijk! Bron: Jeugdcultuurfonds
20 september 2016

Troonrede: 100 miljoen extra!

Goed nieuws uit de Troonrede!

Vers van de pers! Koning Willem Alexander maakte vandaag in de Troonrede bekend dat 
het kabinet per 2017 structureel 100 miljoen extra uittrekt voor kinderen die opgroeien in armere gezinnen. Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp zijn enthousiast dat hierdoor de kwetsbare groep van 400.000 kinderen de kans krijgen om ook mee te doen. De organisaties vragen vandaag aandacht voor dit goede nieuws met de social media actie ‘Ik voel me de koning te rijk’. Kijk voor meer informatie op de website van het Jeugdcultuurfonds.

werkman 2516
20 september 2016

Vragenlijst Eindadvies van het Platform Onderwijs2032 Kunstvakken

Vier kunstvakverenigingen peilen de komende weken op grote schaal de mening van leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs in reactie op het advies van Platform Onderwijs2032.

De vragenlijst gaat over de toekomst van de kunstvakken. Hierover is advies uitgebracht door het Platform Onderwijs2032. Dit advies gaat in de breedte over wat leerlingen straks moeten leren (de doelen van het onderwijs), over de vakken en over de inhoud van die vakken. Kort gezegd over het curriculum in het onderwijs voor 4- tot 18-jarigen. De kunstvakken zijn daar een onderdeel van. Door deze vragenlijst vragen wij uw mening!

kunst
19 september 2016

Oproep aan fractievoorzitters: meer ruimte voor cultuur

Kunsten ’92 heeft vandaag de fractievoorzitters in de Tweede Kamer opgeroepen om komende woensdag en donderdag bij de Algemene en financiële beschouwingen extra ruimte te vragen voor kunst, cultuur en erfgoed. Dit om sluiting van instellingen in de podiumkunsten en de beeldende kunst te voorkomen en andere urgente knelpunten op te lossen. Lees meer op de website van Kunsten '92

Pamietamy 2
12 september 2016

Scholen in Westerkwartier: doe mee aan kunstproject Pamietamy!

Christelijke muziekvereniging Excelsior uit Grijpskerk is in aanloop naar deelname aan het Wereld Muziek Concours 2017 in Kerkrade, gestart met een groot multidisciplinair kunstproject getiteld Pamietamy. Pamietamy beslaat vijf deelprojecten die nauw met elkaar verbonden zijn: Het muziekstuk, het educatieproject, het participatieproject, de documentaire en deelname aan het WMC 2017.

Het educatieproject

Excelsior wil graag leerlingen uit het westerkwartier kunst laten maken naar aanleiding van het muziekstuk dat speciaal voor hen is gecomponeerd door Rob Goorhuis. Het Muziekstuk, eveneens Pamietamy genaamd wat Pools is voor 'Dat wij niet vergeten', is geïnspireerd op fragmenten uit de documentaire Shoah. Het verhaal van kleine Simon (13 jaar), het muziekstuk maar ook verhalen uit het Westerkwartier leggen de basis voor gesprek, gevoel en emotie wat vertaald kan worden in beeldende kunst.

Gert Sennema ontwikkelde speciaal voor het onderwijs een lesbrief. De kinderkunst zal worden geëxposeerd in het Groninger Museum. Inmiddels hebben zich al 539 leerlingen aangemeld. Ben je een school in het Westerkwartier en wil je meedoen met je groep? Kijk dan voor meer informatie en deelname op de website van het project Pamietamy

Diverse organisaties participeren in dit project, waaronder het Groninger Museum, De Oosterpoort, Stichting Beeldlijn, Andere Vertoningen, CultuurClick Groningen, Bureau Radix en Gert Sennema

masterclass 2016
31 augustus 2016

Aanmelden Masterclasses Kinderboekenweek verlengd

Je kunt je tot 7 september nog aanmelding voor de Masterclasses voor de Kinderboekenweek op 14 en 21 september. Voor meer informatie over het programma.  De Masterclasses van 14 september 19.00 is volgeboekt. Bij de andere 3 Masterclasses kunt je je nog aanmelden.

Onderwijstolken
20 juli 2016

Door welke bril kijk jij naar je leerlingen?

Heb jij weleens zo’n moment dat je het even niet weet? Een leerling die het bloed onder je nagels vandaan haalt? Terwijl jouw collega juist dol is op dat kind? Dat het je raakt als een kind de stof niet snapt? Of een leerling met een ‘stempel’ waar jij je niet in kunt vinden? Ooit koos je voor dit beroep omdat je een groot hart hebt voor kinderen en je ze graag met plezier ziet leren en naar school komen. In de praktijk gaat het helaas ook wel anders. Als jij in de spiegel durft te kijken kan PresentChild je inzicht geven en nieuwe handvatten. En dat gun jij je leerlingen!

De kindertolken Gea Kerkstra (www.mensenkind.com) en Marguérite van der Linden (www.thatiswhy.nl) werken met de PresentChild methode en zijn bevoegd om dit ook toe te passen in het onderwijs.

PresentChild leert je hoe je vanuit een ander perspectief ‘eruit kan halen wat erin zit’, uit je leerlingen én uit jezelf! Wil je nader kennis maken met deze prachtige methode? Er zijn weer lezingen:

-donderdag 8 september in Groningen, bij InsprID, Petrus Driessenstraat 44 (vlakbij het UMCG)

-woensdag 14 september in Buitenpost, bij Op 'e Stâl, Voorstraat 1 (tegenover Kapenga)

De lezingen beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Toegang 5 euro pp. inclusief koffie/thee en een cadeautje.

Meer informatie over de PresentChild tweedaagse op 5 en 12 oktober 2016 vind je in deze uitnodiging.

Meer informatie en aanmelden via www.thatiswhy.nl

Rijdende popschool, Garmerwolde
18 juli 2016

Muziek op het Grunneger Hoogelaand

Wegens succes komt er een tweede editie van deze muzikale inspiratiedag en wel op zaterdag 8 oktober 2016. Plaats van handeling is wederom het Hogeland College in Warffum. De dag bestaat uit twee delen: een inspiratiedag met de focus op talentontwikkeling in muziek voor amateurmuzikanten tussen de 7 en 21 jaar en een werkatelier, georganiseerd door VRIJDAG-CULTUURCLICK voor politici, bestuurders, beleidsmakers, onderwijs, cultuuraanbieders en muziekdocenten.

Partners binnen Muziek op het Grunneger Hoogelaand zijn: Muziekschool Hunsingo, De Rijdende Popschool, Jongerencentrum Express, Het Hogeland College, Jongerencentrum Eemsmond, VRIJDAG-CULTUURCLICK.

Lees hier de vooraankondiging. Binnenkort meer informatie via www.muziekschoolhunsingo.nl

Garage TDI op Rehobothschool in Oldekerk
8 juli 2016

Veel cultuur voor basisscholieren in Westerkwartier

De afgelopen maanden waren op veel basisscholen in het Westerkwartier voorstellingen en workshops. Deze werden georganiseerd en gecoördineerd door Cultuureducatie Westerkwartier, een stuurgroep met vertegenwoordigers van alle scholen van Westerwijs, Noorderbasis, Penta Primair en CultuurClick Groningen. Het thema van de voorstellingen en workshops was dans. Lees meer.

CJP en MBO Card
6 juli 2016

Aanmelding Cultuurkaart en MBO Card

Middelbare scholen en mbo's kunnen zich weer aanmelden voor de Cultuurkaart en MBO Card. Het CJP zit dit jaar een stijgende lijn ten opzichte van vorig jaar. Hoe meer scholen meedoen, hoe meer Cultuurkaart-tegoed beschikbaar is voor cultuuronderwijs. Bij 100% deelname loopt dit bedrag op tot 14 miljoen euro. Dus doe met je school mee!

Donderdag bij Vrijdag
6 juli 2016

Data Donderdag bij VRIJDAG schooljaar 2016 - 2017 zijn bekend!

Donderdag bij VRIJDAG zijn kennisbijeenkomsten van VRIJDAG, waar leerkrachten uit het po, docenten uit het vo en cultuuraanbieders kennis uitwisselen over trends en ontwikkelingen, hun netwerk uitbreiden en onderhouden.
De data voor schooljhaar 2016 - 2017:
15 september 2016: Schoolfolio
27 oktober
24 november: Ateliers in het VO, koppeling cultuuronderwijs en andere schoolvakken
19 januari 2017
16 maart: Cultureel erfgoed, erfgoedmenu in wording
13 april: Cultuurmenu Groningen
18 mei
15 juni

kinderen maken muziek
27 augustus 2015

Impulsregeling Muziek: geld voor muziekonderwijs (2015-2020)

Vanaf oktober 2015 kunnen scholen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met het extra geld kunnen scholen hun leerkrachten trainen in het geven van muziekonderwijs en daarbij ook samenwerken met partijen uit het muziekveld. De subsidieregeling Impuls muziekonderwijs wordt in oktober 2015 gepubliceerd. Vanaf dan kunnen schoolbesturen die hun muziekles een stevige impuls willen geven een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Schoolbesturen kunnen voor meerdere locaties een aanvraag indienen, waarbij per locatie een plan is gemaakt. De aanvraag moet worden voorzien van een samenwerkingsovereenkomst met een culturele instelling. Aanvragen kunnen doorlopend vanaf oktober worden ingediend. In het schooljaar 2015-2016 kunnen scholen starten met de voorbereidingen voor hun activiteiten. De uitvoering van de geselecteerde projecten gaat in het schooljaar 2016-2017 van start.

http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/impuls-muziekonderwijs.html

 

theater_01
23 juni 2015

Scholingsaanbod 2015-2016

VRIJDAG Cultuureducatie en CultuurClick Groningen gaan intensiever samenwerken. Vanaf schooljaar 2015-2016 presenteren we via één ‘loket’ het nascholingsaanbod voor scholen in stad en provincie Groningen. Ben je ICC-er of leerkracht, geïnteresseerd in een lange of korte scholing? In de projectenbank onder ‘nascholing’ vind je een ruim aanbod aan inspirerende cursussen!

lees meer: Nieuwsbrief archief
ICC stoomcursus foto
4 december 2014

Nieuw scholingsaanbod 2015 online!

CultuurClick Groningen stimuleert de kwaliteit van cultuuronderwijs in de provincie Groningen ondermeer door deskundigheidsbevordering. Daarbij werken we nauw samen met onze stadse collega VRIJDAG Cultuureducatie en cultuuraanbieders in stad en provincie. Laat je inspireren, verdiep je in een kunstvak, stimuleer de creativiteit bij kinderen en breng cultuuronderwijs op je school naar een hoger plan! 

Je kan kiezen uit diverse themamiddagen over poëzie, theater en Werkman, een workshop over subsidies voor cultuuronderwijs volgen of de ICC cursus. Ook voor cultuuraanbieders heeft CultuurClick Groningen een cursus: Cultuur op Maat! Kijk snel in ons kenniscentrum onder 'cursussen' of bekijk onze nieuwsbrief.

 

lees meer: Nieuwsbrief archief
1 2 3 4 5  »