Ook de nieuwsbrief van VRIJDAG Cultuureducatie ontvangen? Schrijf je snel in!

Ontwikkeling muziekonderwijs in Groningen

Expertise

 • Standaard

In dit dossier willen we de innoverende ontwikkelingen op het gebied van muziekonderwijs in de stad en provincie Groningen een plek geven.

Op 11 november 2015 organiseerden VRIJDAG Cultuureducatie en CultuurClick Groningen samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie een informatiebijeenkomst over de nieuwe regelingen Impuls Muziekonderwijs en Professionalisering Schoolbesturen. Schoolleiders, ICC-ers, schoolbesturen en muziekaanbieders uit stad en provincie Groningen kregen praktische handvatten bij het indienen van een subsidieaanvraag en VRIJDAG Cultuureducatie en CultuurClick Groningen presenteerden het ondersteuningsaanbod rondom de regelingen.

De besproken informatie vindt u hier:

Powerpoints

De powerpointpresentaties van het Fonds voor Cultuurparticipatie en CultuurClick Groningen/VRIJDAG Cultuureducatie vind je rechts op deze pagina onder 'bijlagen'.

Website

Alle informatie over de regelingen en de aanvraagprocedure vindt je op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie onder Impuls Muziekonderwijs en Professionalisering Cultuuronderwijs PO.

Filmpjes

Het FCP heeft 2 filmpjes gemaakt. Een van de Vroege Starter in Limburg (zat ook in de powerpoint van FCP) en een animatie over de inhoud van de regeling en de aanvraagprocedure. En natuurlijk het filmpje van de Vroege Starter in Groningen: ODAB Westerschool, Wildervank!

Poster

De inspiratieposter kun je op deze pagina -rechts onder bijlagen- digitaal downloaden. Ook is de poster gratis op te vragen bij het FCP. Interesse? Stuur een mail naar Elgar Snelders (e.snelders@cultuurparticipatie.nl). Indien gewenst wordt ander promotie- en informatiemateriaal meegestuurd.

Contact

Heb je na de informatiebijeenkomst nog vragen over de regelingen of wil je een conceptplan aan het FCP voorleggen? Bel dan met adviseurs van FCP tijdens de spreekuren op 030-2336030 op maandag, dinsdag en donderdag: 15:00 en 16:30 uur.

Wil je hulp bij je aanvraag, advies bij het vinden van een muziekaanbieder in de buurt van jouw school of meer informatie over het ondersteuningsaanbod van VRIJDAG Cultuureducatie en CultuurClick Groningen? Neem dan contact op met:

-CultuurClick Groningen (provincie): John Schreurs: 0595-444445 of 06-46084108, john.schreurs@cultuurclickgroningen.nl

-VRIJDAG Cultuureducatie (stad): Suze Oude Munnink: 050-3051477, suze.oudemunnink@bijvrijdag.nl

Verslag: 10 okt 2015: muziekinspiratiebijeenkomst Hogeland College, Warffum

De doelstelling van de bijeenkomst was om te komen tot een concept visie muziekonderwijs anno 2020. De bijeenkomst werd georgansieerd door Muziekschool Hunsingo, CultuurClick Groningen en VRIJDAG. Op basis van de verschillende stellingen die door presentator Arno van der Heydenzijn geponeerd en de response hierop werd het volgende geconcludeerd:

 1. Muziek, muziekbeleving en muziekparticipatie is van essentieel belang. Niet alleen voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook voor het creëren van binding in de samenleving.  Muziek verbindt.
 2. Er is behoefte aan inzicht in en zichtbaarheid van de markt. Wie zit waar en biedt wat aan? Wat is er allemaal op het vlak van muziek te vinden in de regio? Hoe kunnen we elkaar vinden?
 3. Er is behoefte aan verbinding en samenwerking. Niet alleen in het dorp zelf maar vooral tussen verschillende regio’s. Hoe kunnen we van elkaar leren en samenwerken? Hoe kunnen we nieuwe vormen van muziekparticipatie bedenken die aansluiten bij de hedendaagse maatschappij (kinderen die al heel veel dingen moeten, beiden ouders die werken, teruglopende ledenbestanden verenigingen, teruglopende subsidies muziekscholen etc.)
 4. Er is behoefte aan actie. De aanwezigen willen graag verder praten over het onderwerp maar zijn ook van mening dat we gezamenlijk dingen moeten doen. Laten we elkaar vooral opzoeken en samenwerken. Bijvoorbeeld in projecten, bij festivals of rondom de scholen. De nieuwe Impulsregeling Muziek biedt hier een mooi platform voor.
 5. Er is behoefte aan regie en ondersteuning om bovenstaande te realiseren.

Lees het verslag van de bijeenkomst (rechts op deze pagina)

Op basis van deze conclusies zetten de organisatoren graag met ieders medewerking het volgende in gang:

 1. Muziekschool Hunsingo, CultuurClick Groningen en VRIJDAG maken een afspraak met de wethouders in de regio om de oprichting van een centraal cultuurpunt te bespreken. Een cultuurpunt is een netwerkverband, waarin het onderwijs, instellingen voor voor- en naschools onderwijs, culturele aanbieders, de gemeenten en organisaties van en voor amateurkunst samenkomen op het gebied van Cultuur. Concreet, een fysieke en/of digitale centrale plek in regio waar partijen/spelers zichzelf zichtbaar kunnen maken. Een dergelijke centrale plek ontbreekt op dit moment in de regio.
 2. We vragen aan een ieder van jullie om jezelf digitaal zichtbaar te maken op de, nu nog 2 verschillende platformen, die er zijn. A) Bied jij jouw diensten aan de scholen in de regio, dan kun je jezelf zichtbaar maken op de projectenbank van CultuurClick Groningen. B) Richt je je met name op naschools aanbod of op het amateurveld, of ben je zelf een vereniging die op zoek is naar nieuwe leden, dan kun je terecht op de site van VRIJDAG waar je je eigen profiel kunt aanmaken om jezelf zo meer bekendheid te geven. C) CultuurClick en VRIJDAG zijn bezig om beide sites verder te integreren en ontwikkelen zodat de cultuurpunten in de nabije toekomst geïntegreerd (onderwijs en amateurkunst) per regio inzichtelijk zijn. D) Op deze manier kunnen we inventariseren wat er nu aanwezig is binnen de regio.
 3. We organiseren een vervolgsessie in het nieuwe jaar waar de concretisering van de visie op muziekonderwijs anno 2020 alsmede de wijze hoe we dit met elkaar optimaal kunnen vormgeven centraal zal staan.
   

Verslag: 19 sept 2015: Inspiratiedag Muziek brengt je verder! Westerkwartier

De scholen in het Westerkwartier hebben samen met de muziekscholen de handen ineengeslagen en een muziekinspiratiedag georganiseerd voor zowel leerkrachten als vakdocenten muziek. Deze dag is onderdeel van het project Betekenisvol leren met muziek in het Westerkwartier, waarvoor subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie is ontvangen (Flankerend beleid CMK). Centraal stond de vraag: hoe verbind je in de dagelijkse schoolpraktijk muziek met andere (les)onderwerpen en vakken op een eenvoudige en aansprekende manier? Ontdek de kracht van muziek bij het rekenen en taal, ervaar hoe kinderen spelender- en zingenderwijs anders leren. Daar draaide het om tijdens de inspiratiedag die bezocht werd door ca. 70 leerkrachten en muziekdocenten uit het Westerkwartier.

Mark Mieras gaf een zeer interessante lezing over de positieve invloed van muziek op de ontwikkeling van kinderhersenen. Meer over Mark Mieras vind je op zijn website. In dit filmpje legt Mieras uit waarom kunsteducatie broodnodig is voor het kinderbrein!

Aslan Muziekcentrum uit Amsterdam deelde in de workshops Op Muziek kun je Rekenen en Taal en Muziek ervaring en expertise uit hun eigen doorlopende leerlijn: Muziek Talent Express.

Het beeldverslag van de dag is te vinden in de bijlage (rechtsboven). In De Streekkrant van 6 oktober een kort verslag.

 Website Meer muziek in de klas