Ook de nieuwsbrief van VRIJDAG Cultuureducatie ontvangen? Schrijf je snel in!

Veelgestelde vragen

Welke organisatie kan een of meer dagen verzorgen op onze school rondom dans? 

Er zijn diverse organisaties (bijvoorbeeld dans- en muziekscholen) en personen (bijvoorbeeld Bik-kers) die dit soort activiteiten uitvoeren op school. Neem een kijkje in de projectenbank van het expertisecentrum. Daar wordt het provinciale aanbod op het gebied van cultuuronderwijs verzameld. Je kunt hier zoeken naar educatieve projecten en op een snelle en overzichtelijke wijze het aanbod vinden dat bij je school past. De website van IVAK de Cultuurfabriek en Bij VRIJDAG bieden ook verschillende projecten en activiteiten op dit gebied voor de school (www.ivak.net en www.bijvrijdag.nl)

Ik hoor veel over ‘Cultuureducatie met kwaliteit’.  Wat betekent dat voor mijn school, en hoe kom ik daar meer over te weten?

In 2013 is het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit van start gegaan. In Groningen hebben gemeente en provincie de krachten gebundeld in een gezamenlijk stimuleringsprogramma CMK Groningen dat er voor moet zorgen dat kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs en bij cultuuraanbieders. De vier steunfunctie instellingen van stad en provincie, IVAK de Cultuurfabriek, Kunststation C, Museumhuis Groningen en VRIJDAG Cultuureducatie, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma en hebben daarvoor de Helpdesk CMK Groningen ingericht. Scholen en cultuuraanbieders die mee willen doen kunnen ideeën indienen bij de Helpdesk. Kijk voor meer informatie op www.cmkgroningen.nl en neem contact op met een van de Helpdeskmedewerkers!

Het cultuureducatieplan van onze school wordt binnenkort geëvalueerd. Hoe kan ik het aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen?

In het kenniscentrum is ook een dossier opgenomen over de nieuwste onderwijsontwikkelingen! Ook hebben we een dossier over het cultuuronderwijsplan, met daarin een handig format voor cultuurbeleid.

In de ICC-cursus is er ook uitgebreid aandacht voor bijvoorbeeld visie en beleid en de doorlopende leerlijn. 

Wat heb ik aan de concrete resultaten van Cultuur in de Spiegel?

Binnen het onderzoek Cultuur in de Spiegel ontwikkelt de Rijksuniversiteit Groningen samen met de SLO een leerplankader voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs.
Het leerplankader is op 20 maart gepresenteerd. Het kader biedt praktische handreikingen om leerlijnen binnen de school vorm te geven.
Het kader is hier te downloaden. 

Ik heb sinds kort op school de taak van cultuurcoördinator gekregen. Waar kan ik een cursus volgen om mijn kennis te vergroten? 

CultuurClick Groningen en VRIJDAG Cultuureducatie verzorgen voor leerkrachten uit stad en provincie Groningen een cursus voor de Interne Cultuurcoördinator. De cursus start weer in september 2015 en januari 2016. Aan bod komt visieontwikkeling, draagvlak binnen het team, bezoeken aan inspirerende locaties, workshops, en nieuwe onderwijs-ontwikkelingen zoals de prestatiebox. Kijk voor meer informatie in het kenniscentrum.

Ik ben een cultuuraanbieder in de provincie of stad Groningen. Hoe kan ik mijn aanbod uploaden?

We verwelkomen graag nieuwe aanbieders in onze projectenbank! We hanteren hiervoor een aantal criteria. Een code kan worden aangevraagd via cultuureducatie@bijvrijdag.nl

Heb je een code en wil je weten hoe het moet, kijk dan in het dossier voor aanbieders voor de handleiding!